Mine områder
Hjelp

Feriepenger på dagpenger

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎27-05-2021 12:27 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Det er innført en midlertidig ordning med rett på feriepenger av dagpenger. Dette er regulert i «Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien», § 2-10.

 

Midlertidig rett til feriepenger

De som har mottatt dagpenger i 2020, får utbetalt feriepenger som utgjør 10,2 prosent av brutto dagpengeutbetaling i 2020. Feriepengene utbetales innen utgangen av juni 2021.

 

Noen vil ikke har rett til feriepenger

De som per 7. juni 2021 mottar dagpenger og har rett til å ta ferie med dagpenger i inntil fire uker etter folketrygdloven § 4-5 tredje ledd, har ikke rett til feriepenger av dagpenger.

 

Det er et unntak fra denne hovedregelen. Feriepenger på dagpengene vil likevel bli beregnet dersom retten til å ta ferie med dagpenger helt eller delvis er benyttet i 2020.

 

Sats for beregning av feriepenger

Satsen som skal benyttes når feriepengene skal beregnes er på 10,2 prosent av utbetalte dagpenger i beregningsperioden.

 

Makstak på opptjente feriepenger?

Opprinnelig så foreslo regjeringen at det skulle være et makstak på hvor mye feriepenger man kunne opptjene seg av dagpengene. Maksimalt beløp var foreslått satt til 25 000 kroner. Det er vedtatt at dette ikke skal gjennomføres. Det vil derfor ikke bli innført et makstak på opptjente feriepenger og beregningsgrunnlaget blir da den totale summen mottatte dagpenger i henholdsvis 2020 og 2021.

 

Vi oppdaterer denne artikkelen fortløpende dersom det kommer mer informasjon om de nye midlertidige reglene.

8 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"