Mine områder
Hjelp

Feriepenger på dagpenger

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎27-05-2021 12:27 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Det er innført en midlertidig ordning med rett på feriepenger av dagpenger. Dette er regulert i «Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien», § 2-10.

 

Midlertidig rett til feriepenger

De som har mottatt dagpenger i 2020, får utbetalt feriepenger som utgjør 10,2 prosent av brutto dagpengeutbetaling i 2020. Feriepengene utbetales innen utgangen av juni 2021.

 

Noen vil ikke har rett til feriepenger

De som per 7. juni 2021 mottar dagpenger og har rett til å ta ferie med dagpenger i inntil fire uker etter folketrygdloven § 4-5 tredje ledd, har ikke rett til feriepenger av dagpenger.

 

Det er et unntak fra denne hovedregelen. Feriepenger på dagpengene vil likevel bli beregnet dersom retten til å ta ferie med dagpenger helt eller delvis er benyttet i 2020.

 

Sats for beregning av feriepenger

Satsen som skal benyttes når feriepengene skal beregnes er på 10,2 prosent av utbetalte dagpenger i beregningsperioden.

 

Makstak på opptjente feriepenger?

Opprinnelig så foreslo regjeringen at det skulle være et makstak på hvor mye feriepenger man kunne opptjene seg av dagpengene. Maksimalt beløp var foreslått satt til 25 000 kroner. Det er vedtatt at dette ikke skal gjennomføres. Det vil derfor ikke bli innført et makstak på opptjente feriepenger og beregningsgrunnlaget blir da den totale summen mottatte dagpenger i henholdsvis 2020 og 2021.

 

Vi oppdaterer denne artikkelen fortløpende dersom det kommer mer informasjon om de nye midlertidige reglene.

8 Kommentarer
MortenS2
PARTNER
av MortenS2

Eller kanskje: Feriepenger på dagpenger er nå vedtatt. 

av Monica Bremtun-Olaussen -

hei @MortenS2 

Ja, det var en liten skrivefeil her. Dette er nå rettet:-).

Anne Gro Björling
CONTRIBUTOR *
av Anne Gro Björling

Hei, Vet dere om det også blir betalt ut feriepenger for lønnskompensasjonsordningen (første 20 dagene).

Jannichef
CONTRIBUTOR *
av Jannichef

Hei 🙂 Betales feriepengene ut av NAV eller kan arbeidsgiver betale ut og kreve kompensasjon sånn som ved lønnskompensasjonen? Vi vil dekke fulle feriepenger (12 %) for de ansatte, så det hadde absolutt vært letteste måte å gjøre det på 🙂

Knut Magne Løvaas
CONTRIBUTOR ***
av Knut Magne Løvaas

Når det står at dette blir utbetalt 2021-2022 så er det vel NAV som betaler dette ut?

av Monica Bremtun-Olaussen -

Hei @Knut Magne Løvaas 

Ja, det vil være NAV som utbetaler feriepenger av dagpenger.

av Monica Bremtun-Olaussen -

Hei @Anne Gro Björling 

På nåværende tidspunkt  er det verken foreslått, eller vedtatt, å beregne feriepenger på lønnskompensasjonsdagene som ble utbetalt fra NAV i 2020.

 

Lønnspliktdagene under permittering som arbeidsgiver har utbetalt etter lov om lønnsplikt under permittering, skal inngå i feriepengegrunnlaget.

av Monica Bremtun-Olaussen -

Hei @Jannichef 

Det vil være NAV som utbetaler feriepenger av dagpenger. Arbeidsgiver vil ikke få refusjon fra NAV dersom de velger å utbetale feriepenger direkte til arbeidstaker da det ikke er åpnet i lovverket for dette. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"