Mine områder
Hjelp

Forskuddssats bilgodtgjørelse og firmabil-satser 2020

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎03-05-2021 08:26 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

 

3,50 kroner pr kilometer - uansett kjørelengde.

Skattefri sats gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø. Satsen gjelder også for reiser utenlands.


Firmabil

 

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil 

kr 314 400 og 20 prosent av overskytende listepris.

 

Grunnlaget ved beregningen etter forrige avsnitt er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men for:

  • biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
  • skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret

blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny.

 

For elbil blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 60 prosent av bilens listepris som ny.

 

Varebiler klasse 2 og små lastebiler

 

Sjablongmetoden (med bunnfradrag)

Den private fordelen ved bruk av yrkesbiler verdsettes etter sjablongmetoden for ordinære firmabiler, men med et særskilt bunnfradrag for å ta hensyn til at yrkesbiler i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk. Reduksjonen skal skje ved at listeprisen reduseres med 50 prosent, begrenset oppad til kr. 150 000.

 

Reduksjon av beregningsgrunnlaget for elbil og reduksjon i form av bunnfradrag for varebil klasse 2 og små lastebiler, kan ikke gjøres for samme bil.

 

Det gis ikke reduksjon for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til bunnfradraget.

 

Kilometersats (individuell verdsettelse)

For 2020 vil satsen for beregning av privat fordel basert på faktisk bruk være 3,40 pr km uansett kjørelengde.

 

Firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen

 

Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr 56 000 for inntektsåret 2020, dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvis standardfordelen basert på listepris blir for høy, eller for lav.

 

Firmabil som faller utenfor standardreglene

 

Regelverket for fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene gjelder kun for visse typer kjøretøy, nærmere bestemt:

 

  • lastebiler med totalvekt på 7.500 kg eller mer og busser med mer enn 15 passasjerplasser.
  • biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise.
  • biler som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise.

Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene beregnes fordelen for arbeidsreiser til og med 4000 km og annen privat kjøring etter en sats på kr 3,40 pr km.

 

For arbeidsreiser som overstiger 4000 km beregnes fordelen etter en sats på kr 1,50 pr km.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"