Mine områder
Hjelp

Fra 1 november 2020 kan arbeidstaker permitteres i 52 uker

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎22-09-2021 14:23 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Endringene innebærer at det med virkning fra 1. november gis mulighet for å permittere arbeidstaker uten å betale lønn i 49 uker innenfor en løpende 18 måneders periode. Det legges opp til at dette skal være en midlertidig endring frem til 1. juli 2021. 

 

Det er også besluttet en mer automatisert beregningsmåte for permitteringsperioden. I perioden fra 20. mars 2020 til 30. Juni 2021 så skal fritaksperioden beregnes slik at hvert innsendt meldekort regnes med i fritaksperioden som 2 uker, med mindre det på meldekortet er opplyst om sykdom eller annet fravær som f.eks. ferie og permisjon. Denne automatiserte beregningsmåten åpner ikke for manuelle justeringer basert på dialog med arbeidsgiver, og den er fastsatt for å sikre rask saksbehandlingstid i NAV.

 

Fra og med 1. januar 2021 innføres en lønnspliktperiode 2. Denne lønnspliktperioden er på 5 dager og kommer til utbetaling for de arbeidstakere som har vært permittert uten lønn i 30 uker. Mange arbeidstakere vil ha vært permittert uten lønn i mer enn 30 uker pr. 1. januar 2021, dermed vil mange arbeidsgivere måtte betale denne lønnspliktperiode 2 fra og med 1. Januar 2021. Det er besluttet at lønnspliktperiode 2 skal være fem løpende kalenderdager (med unntak for lørdag og søndag) og det skal ikke tas hensyn til utført arbeid, sykdom eller annet fravær i disse dagene. Lønnspliktperiode 2 vil dermed beregnes på en annen måte enn lønnspliktperiode nr. 1 i starten av permitteringen.

 

Etter utløpet av lønnspliktperiode 2, vil da arbeidsgiver kunne permittere uten lønn i ytterligere 19 uker (i tillegg til de første 30 ukene). Den totale permitteringsperioden vil da kunne bli 52 uker (Lønnspliktperiode I på 10 dager + 30 uker + Lønnspliktperiode 2 på 5 dager + ytterligere 19 uker) 

 

Mange arbeidsgivere har grunnet corona situasjonen måtte permittere ansatte tidligere i år og vil da for de som har vært permittert i mer enn 30 uker pr. 1 januar 2021, måtte betale lønnspliktperiode 2 allerede fra 1 januar 2021. 

 

Regjeringen jobber fortsatt med forenklinger mht beregningen av lønnspliktperiode 2 samt med hensyn til hvordan de ukene arbeidstaker kan være permittert uten lønn skal telles. 

 

Midlertidig endringsforskrift om lønnsplikt under permittering og forskrift om dagpenger under arbei...

 

Følgende midlertidige særordninger gjelder ut 2020:

  • Midlertidig oppheving av ventetid på tre dager for dagpenger
  • Midlertidig økt terskel som gjør at dagpengene kan graderes opp til 60 prosent, mot 50 prosent ellers
  • I tillegg vil det frem til 1. juli 2021 fortsatt være enklere å ta utdanning med dagpenger. Det arbeides også med et permanent regelverk på dette området

Følgende midlertidig særordning gjelder t.o.m 31 mars 2021:

  • Forhøyet dagpengesats: dagpengene gis med 80 prosent av de første 3G, og deretter med 62,4 prosent opp til 6G

Følgende midlertidige særordninger avvikles pr. 1 november 2020:

  • Særregler for permitterte tredjelandsborgere
  • Særregler for gradering i jordbruket, dagpenger
  • Endret krav til minsteinntekt på dagpenger
  • Forlenget periode for dem som går ut makstiden på dagpenger eller arbeidsavklaringspenger
  • Særregler for lærlinger gjelder ikke for nye tilfeller etter 1. novemver
  • Krav til redusert arbeidstid for å få dagpenger under permittering er 40 prosent

Les Regjeringens pressemelding her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"