avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Når kan arbeidsgiver tilby skattefri massasje til sine ansatte?

av Ivar Grøndahl1

Det er bedriftens ansvar å innrapportere i a-meldingen skattepliktig fordel ved fri bil, fri mobiltelefon, forsikringsordninger og andre skattepliktige naturalytelser. Eventuell skattepliktig fordel skal tas med i trekk- og avgiftsgrunnlaget i den måneden fordelen oppstår. Det er allikevel viktig nå når 2020 nærmer seg slutten, at du skaffer deg en oversikt over hvilke regler som gjelder, og derved får korrigert eventuelle manglende innrapporterte fordeler slik at dette kommer med på de ansatte sin skattemelding for 2020.

 

Er kostnader til behandling dekket av arbeidsgiver alltid skattepliktig for de ansatte - eller finnes det unntak?
Vi ser at det ikke er uvanlig at arbeidsgiver dekker ansattes utgifter til behandling eller til trening. Arbeidsgivers dekning av ansattes kostnader til behandling av sykdom eller skade er skattepliktig som lønn. Fysikalsk behandling for ansatte som arbeidsgiver betaler for, vil derfor som hovedregel også falle inn under opplysnings- og skatteplikt. Det samme gjelder arbeidsgivers dekning av behandlingsforsikring (helseforsikring).

 

Arbeidstakers fordel ved å delta i bedriftshelsetjeneste/bedriftslegeordning er ikke skattepliktig når ordningen hovedsakelig omfatter forebyggende helseundersøkelser og ikke behandling av sykdom. Mindre tiltak, f eks resept utstedelse som ledd i en ellers vanlig forebyggende bedriftshelsetjeneste vil også være skattefrie. Det samme gjelder behandling av yrkesskader.

 

Treningsordninger
Fordel ved at arbeidsgiver finansierer treningsordninger mv. for ansatte er i utgangspunktet
skattepliktig som lønn. For bedrifter som har ansatte med spesielt belastende arbeidsoppgaver, vil disse ordningene som skal forebygge skader og belastningslidelser, kunne gjennomføres uten fordelsbeskatning. For at slike ordninger ikke skal innebære skattepliktig fordel, er det en forutsetning at det er en reell sammenheng mellom arbeidssituasjonen og treningsopplegget. Videre er det en forutsetning at ordningen ikke omfatter mer og flere treningsformer enn det som er nødvendig for å forebygge skader og sykdom hos den ansatte som har sammenheng med arbeidet.

 

Behandling/massasje
Behandling/massasje som er rettet mot å redusere muskelspenninger, vil i konkrete tilfeller kunne være tiltak for å forebygge skader og belastningslidelser som er forårsaket av selve arbeidssituasjonen, og derved være skattefrie tiltak.

 

Skattedirektoratets vurdering
Skattedirektoratet legger til grunn at massasje som utføres på profesjonelt grunnlag, av en utdannet massør, og skjer i nær tilknytning til arbeidssituasjonen når den utføres i arbeidsgivers lokaler, kan gis som en skattefri ordning av arbeidsgiver. Dette vil da ikke fremstå som et ensidig tilbud til arbeidstakerne, men like mye i arbeidsgivers interesse. Et slikt tilbud vil erfaringsmessig forebygge/helbrede belastningsplager og dermed forebygge mer langvarige skader og sykefravær.

 

Med grunnlag i de erfaringer man har med langvarige sykefravær, synes Skattedirektoratet at tilbudet om regelmessig massasje som skal redusere muskelspenninger og den smerte disse forårsaker, berolige nervesystemet og øke sirkulasjonen i kroppen, som et egnet middel til å forebygge belastnings- og andre stressrelaterte lidelser.

 

For enkelte ansatte vil massasje forebygge belastningsplager, for andre ansatte som allerede har pådratt seg plager, vil massasje kunne forebygge videre utvikling og forhindre mer varige skader som kan føre til langvarig sykefravær.

 

Lønnsforum Høst 2020

Naturalytelser er et av temaene på Lønnsforum Høst 2020 - årets viktigste arena for oppdatering for deg som jobber med lønn og personal.