Mine områder
Hjelp

Halv skatt på lønn før jul, gjelder det alle?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎13-11-2020 13:33 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

For ansatte som har:

  • månedslønn kan du velge om du vil beregne halv skatt i lønn enten for november eller desember
  • 14 dagers lønn kan du velge siste avlønning i november eller første i desember uten forskuddstrekk
  • betaling pr time, dag eller uke gjelder trekkfritaket for følgende opptjeningsperioder: for 2 uker i siste halvdel av november eller siste uke i november og første uke i desember
  • pensjon gjelder trekkfritaket for forskuddstrekk for hele november eller desember.

Hvilke ytelser kan inngå i grunnlaget for redusert forskuddstrekk?
I tillegg til ordinær lønn skal fritaket også omfatte tilleggsytelser som blir utbetalt sammen med lønnen, selv om tilleggsytelsene helt eller delvis er opptjent i et annet tidsrom. Dette gjelder likevel bare så langt den samlede ytelsen ikke overstiger arbeidstakerens gjennomsnittsfortjeneste hos arbeidsgiveren i denne del av inntektsåret.

 

Naturalytelser
Det er også redusert forskuddstrekk på løpende skattepliktige naturalytelser som f eks firmabil, ek-tjenester og forsikringsordninger.

 

Ansatt ønsker ordinært forskuddstrekk
Når ansatte ønsker at det skal trekkes ordinært forskuddstrekk, og kravet om det kommer i god tid før trekket foretas, plikter du som arbeidsgiver å trekke det høyere beløpet enn det som følger av skattekortet.

 

Skattekort etter tabell eller prosent

Trekkfritaket gjelder både ansatte med tabellkort og prosentkort.

 

Når det ikke er innhentet skattekort
Skattepliktige som det ikke er innlest skattekort på, og som skal trekkes med den lovbestemte prosenten, 50 %, omfattes også av halv skatt ordningen.

 

Frikort
Halv skatt før jul gjelder også de med frikort når frikortbeløpet er passert.

 

Nyansatte/ekstrahjelper
Halv skatt gjelder også skattepliktige som som blir ansatt i løpet av inntektsåret, eller f eks kun arbeider i november eller desember.

 

OBS!

Kildeskattekort
For utenlandske arbeidstakere som har kildeskattekort er det ikke trekkfritak i lønnsutbetalinger før jul.

 

Forskuddstrekk for sjøfolk skattemessig bosatt i utlandet
For sjøfolk som er skattepliktige etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav h, er det fastsatt egne trekktabeller. Tabellen er regnet ut etter jevnt trekk gjennom 12 måneder og gir av den grunn reduserte trekkbeløp gjennom året. Det skal derfor ikke gis trekkfritak i ferietiden og før jul.

 

Hvordan beregne halv skatt i lønnssystemet?

Visma.net Payroll

Huldt & Lillevik
Visma Lønn

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"