avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Har ansatte krav på lønn 1. og 17. mai?

av Vanja Ramsrud (Oppdatert ‎09-06-2021 11:25 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Lønnsplikt

En egen lov og forskrift om 1. og 17. mai som høgtidsdager regulerer lønn, arbeid og ferie i forbindelse med disse røde dagene. Hovedregelen er at arbeidstaker som ikke er på jobb disse dagene fordi bedriften holder stengt, har krav på full lønn, forutsatt at  1. og 17. mai ikke faller på søndag eller annen helgedag.

 

Ansatt minst 30 dager

Krav på full lønn forutsetter at arbeidstaker har vært sammenhengende ansatt hos arbeidsgiver i minst 30 dager før den aktuelle høytidsdagen eller, dersom arbeidstaker har vært ansatt kortere, at arbeidet har en varighet på minst 30 dager. Det er også et vilkår at den ansatte skulle ha vært på arbeid den aktuelle dagen, dersom man tenker seg at det ikke hadde vært en høytidsdag. F.eks en ansatt som jobber 40% stilling og jobber hver mandag og tirsdag. Dersom 17. mai faller på en tirsdag og bedriften holder stengt, vil vedkommende ha krav på betaling for denne dagen. Faller derimot 17. mai på en onsdag, ville dette ikke vært arbeidsdag for den ansatte og vedkommende vil ikke ha krav på betaling.

 

Ansatte som jobber

Ansatte som faktisk jobber 1. og/eller 17. mai, skal selvsagt ha betalt for den tid vedkommende jobber, og har i tillegg krav på samme lønnstillegg som vedkommende måtte ha krav på etter avtale eller regulativ for arbeid på søndager. Foreligger ikke slik avtale, skal det gis et tillegg på minst 50 % til sin vanlige lønn, jf. lov om 1. og 17. mai § 3.

 

Konsekvens av fravær

Arbeidstaker taper retten til full lønn 1. og 17. mai hvis man uten samtykke fra arbeidsgiver forsømmer sitt arbeid siste virkedag før eller første virkedag etter slik høytidsdag. Dette gjelder likevel ikke om arbeidstakeren ved legeerklæring godtgjør at fraværet skyldes sykdom, arbeidstaker har hatt ferie, plikt til å ivareta offentlig verv eller annen tvingende grunn, jf. forskrift om lønn 1. og 17. mai pkt. VI.  

 

Har arbeidstakeren krav på sykepenger for 1. eller 17. mai, kommer disse til fradrag i lønnen.

4 Kommentarer
johnerikjohnsen
PARTNER
av johnerikjohnsen

Gjelder dette også timelønte?

 

Og er det noe lignende i jul og påske?

 

John Erik

av Ivar Grøndahl1

Hei John Erik

 

Det er timelønnede dette gjelder.

Nei, ingen slike lov- eller forskriftshjemler ift jul og påske. KUN 1. og 17. MAI.

 

Kari Dancke
CONTRIBUTOR *
av Kari Dancke

Fast ansatt, 80% stilling, fri hver tirsdag. Ønsker å bytte bort 1 mai i år da hun "mister" fast fridag. Hvordan forklarer man det? 

Monaton
CHAMPION **
av Monaton

Hei

Hvis man har fast fri hver tirsdag i en 80 % stilling fast stilling så kan ikke "bytte" bort fridagen fordi 1. mai havnet på en tirsdag dette året.