avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Har arbeidstaker rett på sykepenger etter endt permittering?

av Vanja Ramsrud

Retten til sykepenger forutsetter at arbeidstaker har vært i arbeid de siste fire uker før vedkommende ble arbeidsufør. Dette kalles opptjeningstid.

 

Når arbeidstaker har vært permittert kan det foreligge et avbrudd i arbeidsforholdet som innebærer at retten til sykepenger fra arbeidsgiver har bortfalt inntil arbeidstaker har sikret seg ny opptjening. Hva er så arbeidstakers rettigheter ved sykefravær som skjer kort tid etter endt permittering?

 

Arbeidstaker har vært 100% permittert i mer enn 14 dager

Når arbeidstaker på grunn av permittering har vært helt borte fra arbeidet i mer enn 14 kalenderdager skaper dette et avbrudd i arbeidsforholdet som gjør at arbeidstaker mister retten til sykepenger. Etter at arbeidet er gjenopptatt etter permitteringen, må arbeidstaker være i arbeid i 4 uker før det igjen foreligger rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Arbeidstaker trenger mao ny opptjening for rett til sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.

 

NAV likestiller dagpenger med å være i arbeid

Arbeidstakere som ikke har krav på sykepenger fra arbeidsgiver fordi de har vært permittert, kan likevel ha rett på sykepenger fra NAV selv om sykdom inntreffer før det har gått 4 uker etter arbeidet ble gjenopptatt. Dette vil gjelde tilfeller der arbeidstaker har mottatt dagpenger under permitteringen. I henhold til reglene i folketrygdloven likestiller NAV det å motta dagpenger med å være i arbeid.

 

Eksempel:

  • Arbeidstaker har vært 100% permittert i 3 måneder. I denne perioden har arbeidstaker mottatt dagpenger.
  • Etter at permitteringen er over og arbeidet er gjenopptatt, blir arbeidstaker syk etter en uke i jobb. I dette tilfellet vil arbeidstaker ikke har krav på sykepenger fra arbeidsgiver pga manglende opptjening.
  • NAV vil yte sykepenger fra første dag fordi arbeidstaker anses å ha vært i arbeid i hele perioden vedkommende mottok dagpenger. Det foreligger altså ikke et avbrudd for retten til sykepenger fra NAV.

 

Arbeidstaker har vært 100% permittert i mindre enn 14 dager

Dersom arbeidstaker har vært 100% permittert i mindre enn 14 kalenderdager, vil det ikke foreligge et avbrudd i opptjeningen for rett til sykepenger. Det innebærer at arbeidstaker som i slike tilfeller blir syk rett etter at arbeidet er gjenopptatt, kan ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver fra første fraværsdag.

 

Arbeidstaker har vært delvis permittert

For at det skal foreligge et avbrudd i retten til sykepenger, er det en forutsetning at det dreier seg om et 100% sammenhengende fravær fra arbeidet i mer enn 14 dager. Arbeidstaker som har vært delvis permittert vil derfor ikke komme i en avbruddssituasjon overfor arbeidsgiver og vil kunne ha rett til sykepenger ved sykefravær som oppstår.

 

Ikke alt fravær fra arbeidet skaper avbrudd i opptjeningen!

Det er viktig å være klar over at ikke all type fravær skaper avbrudd i retten til sykepenger, selv om fraværet varer mer enn 14 dager.

 

Fravær som skaper avbrudd når det varer mer enn 14 dager er permittering, permisjoner og ugyldig fravær. Fravær som derimot ikke skaper avbrudd er feriefravær, avspasering av opparbeidet fritid, gyldig dokumentert sykefravær og friperioder i arbeidstidsordning.