Mine områder
Hjelp

OTP - Innskuddspensjon - Arbeidsgivers informasjonsplikt

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎17-06-2021 08:34 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

Pensjonskapitalen skal i utgangspunktet samles og forvaltes i arbeidsgivers pensjonsordning. Reglene om egen pensjonskonto går ut på at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordning, skal få samlet sin pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) og forvalte denne sammen med den pensjonskapital arbeidstaker tjener opp hos sin nåværende arbeidsgiver, med mindre arbeidstakeren reserverer seg mot slik samling.

 

Egen pensjonsleverandør

Arbeidstaker kan i stedet velge å forvalte sin pensjonskonto hos en pensjonsleverandør som arbeidstaker velger selv. Arbeidstaker kan alternativt velge å ikke samle sine tidligere pensjonskapitalbevis, men beholde dem der de forvaltes i dag.

 

Plikt til å informere

Arbeidsgiver skal før medlemmet tas opp i pensjonsordningen og gjennom medlemstiden gi ansatte informasjon om det investeringsvalget som er gjort for pensjonsordningen. Dette gjelder risiko, forventet avkastning og kostnader. I tillegg skal medlemmene før opptak i pensjonsordningen og gjennom medlemstiden gis tilstrekkelig informasjon til at de kan foreta velfunderte investeringsvalg. Det skal bl.a. gis informasjon om betydningen av gjenstående tid til uttak av alderspensjon. Når medlemmet har få år igjen til uttak av pensjon, skal foretaket gi informasjon om risikoreduserende tiltak. Pensjonsleverandøren skal på anmodning fra medlemmet gi råd om sammensetningen av investeringsporteføljen.

 

Før overføring av medlemmets pensjonskapitalbevis til foretakets pensjonsordning skal foretaket skriftlig opplyse medlemmet om:

 

  • at overføringen vil bli gjennomført med mindre medlemmet reserverer seg mot dette,
  • hvilke pensjonskapitalbevis som vil bli overført, størrelsen på midlene og den institusjon de forvaltes i,
  • virkningene av overføringen for medlemmet, herunder om kostnader og mulige investeringsvalg for den del av midlene som knytter seg til tidligere opptjent pensjonskapital,
  • at medlemmet får informasjon om sine kostnader, investeringsvalg mv. knyttet til pensjonskapitalbevisene fra institusjonene som forvalter disse,
  • at medlemmet har adgang til å inngå avtale med en selvvalgt institusjon
  • adgangen til å flytte midlene knyttet til tidligere opptjent pensjonskapital.

12-måneders regelen er fjernet

Fra 1. januar 2021 skal arbeidstaker som slutter i bedrifter som har innskuddspensjonsordninger, få med seg sin opptjente pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet, bl.a. fordi pensjonskapital fra kortvarige arbeidsforhold nå i mange tilfeller vil kunne samles på egen pensjonskonto i stedet for å forvaltes i små enkeltstående pensjonskapitalbevis.

 

Følg RegelPOD
Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud.

RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Her finner du alle RegelPOD

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"