Mine områder
Hjelp

Har du gitt “forskudd på feriepenger” som lån?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎01-02-2024 08:33 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Hva gjør du når ansatte kommer og ber om å få utbetalt feriepengene nå i januar eller februar fordi de skal betale for ferieturen de skal ha i sommerferien?

 

Ferieloven

Ferieloven § 11 er klar på når feriepenger skal utbetales: 

 • Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til.
 • Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende.

Dette betyr at ansatte ikke kan kreve å få feriepengene sine på et annet tidspunkt enn når ferie skal avvikles. Som arbeidsgiver kan du heller ikke “være snill” og utbetale feriepengene nå hvis ansatte først skal ha ferie på et senere tidspunkt.

 

Som arbeidsgiver er du ikke forpliktet til å hjelpe ansatte med å betale for sommerferien nå, så hvordan man håndterer slike forespørsler om forskudd vil være personalpolitikk. 

 

Lån

Det er to ting som er viktige å huske på hvis du velger å hjelpe ansatte med å gi et lån som forskudd på feriepengene.

 

 • Skriftlig avtale
  • Hvis lånet skal tilbakebetales som trekk i lønn, må det foreligge en skriftlig avtale med den ansatte om dette. Det er ikke tilstrekkelig at det er tatt inn en generell bestemmelse om trekk i lønn i arbeidsavtalen. Trekket må avtales skriftlig for hvert enkelt tilfelle.

 • Lån i arbeidsforhold
  • Det må vurderes om det skal beregnes en rentefordel.  
  • Det er ingen skattemessig fordel når arbeidstaker betaler en rentesats på lånet som er lik normrenten eller høyere. 
  • Rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold regnes ikke som skattepliktig inntekt når lånet på utbetalingstidspunktet – ikke overstiger 60 % av grunnbeløpet i folketrygden, og – tilbakebetalingstiden er på høyst ett år.
  • Grensen på 60 % av grunnbeløpet gjelder for hvert enkelte arbeidsforhold. Hvis det opprinnelige lånet utgjør mindre enn 60 % av grunnbeløpet, kan det tas opp ytterligere lån innenfor beløpsgrensen. Dette forutsetter at summen av opprinnelig lånesaldo for samtlige lån ikke overstiger 60 % av grunnbeløpet.

Skatteetaten - Tabeller og satser

 • Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver

Brukertips Payroll

Følg RegelPOD - hold deg oppdatert

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. 

Hør RegelPOD  her.

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"