Mine områder
Hjelp

Hjemmekontor - skattefri reise til arbeidsstedet?

av Ivar Grøndahl1

I forbindelse med covid-19 pandemien har mange blitt pålagt å ha hjemmekontor, men må også arbeide på sitt ordinære arbeidssted. Kan disse reisene dekkes skattefritt?

 

Når ansatte har hjemmekontor og i tillegg har fast kontorplass i arbeidsgivers lokaler, oppstår spørsmålet om de kan kreve og få utbetalt kjøregodtgjørelse eller dekket reisekostnader skattefritt de dagene de reiser til sitt ordinære arbeidssted.

 

Avtale

Om ansatte skal få dekket kjøring mellom hjem og kontorsted i slike tilfeller, er ikke regulert i lov eller forskrift. Det følger av avtaler i bedriften, enten tariffavtale, bedriftsinterne avtaler eller i ansatt sin arbeidsavtale.

 

Skatterett

I skatte-ABC uttales flg når arbeidstakere har 2 eller flere steder som de normalt utfører arbeidet:

Som fast arbeidssted anses, jf. FSFIN § 6-44-11:

  • “Sted hvor skattyter normalt utfører sitt arbeid. Har skattyter flere arbeidssteder i samme arbeidsforhold, anses han normalt å utføre sitt arbeid på det stedet hvor han tilbringer det meste av arbeidstiden i en kalendermåned”

Har den ansatte flere dager på hjemmekontoret enn på arbeidsplassen, vil hjemmekontoret være et “fast arbeidssted” og arbeidsplassen være et “ikke-fast arbeidssted”. Reisene klassifiseres dermed som yrkesreiser. Dekning av kostnader til yrkesreiser er skattefrie. 

 

Vilkår for trekkfri utbetaling av bilgodtgjørelse ved yrkesreiser

Inntil kr 3,50 pr km

Reiseregning som minst inneholder følgende:

  • arbeidstakerens navn og adresse og underskrift,
  • dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise,
  • formålet med reisen,
  • hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på,
  • fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer,
  • totalt utkjørt distanse i forbindelse med yrkes- eller tjenestereise, for eksempel beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller, GPS-basert elektronisk kjørebok eller nettbasert kartprogram, og
  • navn på passasjer det kreves passasjertillegg for.

I tillegg kan kostnader til passering av bom og parkering dekkes trekkfritt.


Vilkår for trekkfri utbetaling av bilgodtgjørelse ved yrkesreiser

Opplysninger om formålet med utgiftsdekningen og navnet på arbeidstakeren skal fremgå av bilaget eller av vedlegg til dette.Ved refusjon av reiseutgifter skal det også fremgå hvem utgiftene omfatter, og hvilke arrangementer den reisende har deltatt på. 

 

Som utgangspunkt skal billetter eller kvittering leveres for at refusjonen skal være

trekkfri. Kostnader til kollektivtransport som f eks ordinær tog, trikk, t-bane eller buss

kan dekkes trekkfritt når det av reiseregningen fremgår hvilket transportmiddel som

er benyttet og billettpris på strekningen.

 

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud.

RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Her finner du alle RegelPOD

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"