Mine områder
Hjelp

Høring: Avvikling av krav om skattetrekkskonto og endring av forfall for forskuddstrekk

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎11-04-2024 15:05 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Finansdepartementet foreslår endringer i arbeidsgivers håndtering og betaling av forskuddstrekk og at det skal rapporteres dato for lønnsutbetalinger.

 

Dagens regler

I dagens regler forfaller forskuddstrekk til betaling den 15. i  måneden etter hver to-månedlig termin. Det samme gjelder for lønnstrekk til Svalbard og utleggstrekk nedlagt for skattekrav og skattetrekk etter kildeskattordningen. Fra utbetaling av lønn og frem til innbetaling til Skatteetaten skal det som er trukket settes inn på en skattetrekkskonto. Det kan også stilles garanti for beløpet, eller at beløpet på skattetrekkskontoen til enhver tid er så høyt at det dekker det løpende trekkansvaret.

 

Forslag til endring

Finansdepartementet foreslår at trekket skal betales til Skatteetaten samtidig med lønnsutbetalingen. I tillegg til hoved lønnsutbetaling, gjelder forslaget også alle andre utbetalinger av lønn og skattepliktige ytelser. Forslagene erstatter dagens ordning med betaling til skattetrekkskonto, og samlet overføring til Skatteetaten annenhver måned.

 

Det foreslås derfor å endre forfallsdato for forskuddstrekk og skattetrekk fra seks terminer i året, til betaling senest første virkedag etter lønnsutbetalingen.

 

Svalbard

Departementet foreslår at den nye forfallsreglen også skal gjelde for lønnstrekk av inntekt på Svalbard.

 

Utleggstrekk skattekrav

Det foreslås også at de nye reglene skal gjelde for utleggstrekk nedlagt for skattekrav.

 

Dato for lønnsutbetaling

Departementet foreslår videre at arbeidsgiver skal rapportere datoene for lønnsutbetalinger og andre skattepliktige ytelser.

 

Dersom arbeidsgiver foretar flere utbetalinger av lønn og trekkpliktige ytelser (for eksempel reiseregninger og utgiftsgodtgjørelser) i løpet av måneden, må alle datoene for lønnsutbetalingene rapporteres.

 

Januar 2025

Videre foreslås det  at lov- og forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2025 med virkning for trekk som gjennomføres i utbetalinger av lønn mv. fra og med januar 2025.

 

A-meldinger

Det er ikke foreslått endringer i a-opplysningsforskriften. Dagens regler, som er at a-meldinger skal sendes senest den 5. i måneden etter utløpet av den kalendermåned opplysningene gjelder, vil da  videreføres.

 

Arbeidsgiveravgift

Det er ikke foreslått endringer i innbetaling av arbeidsgiveravgift.

 

Lønnssystem - Payroll

Payroll vil være oppdatert med nytt regelverk hvis det blir vedtatt.

 

Du kan lese hele Høringsnotatet på Finansdepartementets sider.

 

2 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"