Mine områder
Hjelp

Når er lunsjen i kantina skattefritt?

av Ivar Grøndahl1

Som utgangspunkt er både fri og subsidiert kantine en skattepliktig fordel. Det finnes imidlertid unntak fra skatteplikten.

 

Kaffe, te, frukt

Kostnader til frukt, juice, kaffe, te eller lignende anses som rimelige velferdstiltak og er skattefritt selv om de ansatte ikke betaler noen egenandel.

 

Bedriftskantine

Det følger av FSFIN § 5-15-5 første ledd at “rimelig mat” i bedriftskantine anses som rimelige velferdstiltak og er skattefritt når det tilbys for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften. 

 

Selvkost råvarer

Subsidiering av kantine ellers er også et velferdstiltak. Det anses som rimelig så lenge de ansattes egenbetaling dekker arbeidsgivers selvkost for råvarene.

 

50 % av arbeidsgivers selvkost råvarer

Når fordelen er beskjeden fordi den for eksempel bare består i oppskåret brød og pålegg uten nevneverdige kostnader til tilberedning, anses ordningen som rimelig velferdstiltak, selv om egenbetalingen ikke dekker arbeidsgivers selvkost fullt ut. I slike tilfeller kreves det at de ansatte dekker minst 50 % av arbeidsgivers selvkost for råvarene for at det ikke skal være noen skattepliktig fordel.

 

Fakturering fra cateringselskapet

Er kantinedriften satt bort til et cateringselskap, skal all fakturering fra cateringselskapet anses som arbeidsgivers selvkost med mindre kostnadene til råvarer er spesifisert i fakturaene.

 

Fri kantine

Når ansatte har fri kantine, det vil si at de ikke betaler noen egenandel, skal skattedirektoratets satser for fri kost og losji benyttes ved beskatning av fordelen. Satsen for ett fritt måltid i 2024 er 52 kroner per dag. Fordelen skal inngå i grunnlaget for forskuddstrekk og det skal beregnes arbeidsgiveravgift.

Innberettes som “Naturalytelse - Kost".

 

Subsidiert kantine - for lav egenandel

Når de ansatte ikke dekker arbeidsgivers selvkost for råvarene fullt ut, vil det være en skattepliktig fordel. Egenbetaling vil i slike tilfeller redusere den skattepliktige fordelen.

 

Eksempel: Innkjøp av råvarer i en måned er på 867 kroner per ansatt. Dette tilsvarer 40 kroner per dag. Kantinetrekket på de ansatte er 600 kroner per måned. Det tilsvarer 28 kroner per dag. Skattepliktig fordel er i utgangspunktet 52 kroner per dag, men betalt egenandel reduserer altså den trekkpliktige fordelen, som i dette eksempelet medfører en fordel på 24 kroner pr dag.

 

Hjemmekontor

Dekning av kostnader til lunsj eller overtidsmat når man jobber på hjemmekontor anses ikke som et skattefritt velferdstiltak. 

 

Kontrollere

Har din bedrift en subsidiert kantineordning, bør du kontrollere at de ansattes egenandel minst dekker bedriftens kostnader til råvarer. Hva er bokførte kostnader til råvarer, og hva er de ansatte trukket i kantinetrekk. Husk at kostnader til frukt, juice, kaffe, te eller lignende kan holdes utenfor.

 

Følg RegelPOD - hold deg oppdatert

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. 

Hør RegelPOD her.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"