avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Hva er fast ansettelse?

Vanja Ramsrud

Når en virksomhet opplever økt arbeidskraftbehov, er det alternative måter å tilknytte seg arbeidskraft på. Hva en virksomhet i det enkelte tilfellet velger, vil som hovedregel avhenge av det konkrete behovet som foreligger. Ved permanent arbeidskraftbehov er det vanlig å ansette en person fast i virksomheten. Er behovet derimot knyttet til et mer begrenset tidsrom eller til et bestemt oppdrag vil det i mange tilfeller være mer hensiktsmessig å ansette noen på midlertidig kontrakt.

 

Fast ansettelse er hovedregel

Arbeidsmiljøloven åpner for midlertidig arbeidsavtaler når bestemte vilkår foreligger. Lovens klare hovedregel er likevel at arbeidstaker skal ansettes fast. Fra 1. januar 2019 er det vedtatt at det skal tas inn en definisjon av fast ansettelse i loven. Den nye definisjonen innebærer ingen realitetsendring på hva fast ansettelse er, men bygger på gjeldende rett.

 

Løpende og tidsubegrenset

Den nye definisjonen angir for det første at en fast ansettelse er løpende og tidsubegrenset. Det betyr at ansettelsesforholdet løper uten et fastsatt opphørstidspunkt og at ansettelsen ikke er knyttet til et bestemt tidsrom eller ferdigstillelse av et bestemt arbeid.

 

Fullt stillingsvern

Videre fremgår det av definisjonen at lovens regler om opphør av arbeidsforholdet vil gjelde.

Det betyr blant annet at arbeidsgiver må ha saklig grunn for oppsigelse av arbeidstaker, at det gjelder en  drøftingsplikt før beslutning om oppsigelse tas og at det gjelder oppsigelsesfrister i henhold til arbeidsmiljølovens regler. Arbeidstaker som er fast ansatt har med andre ord fullt stillingsvern etter arbeidsmiljøloven.

 

Forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang

Et siste element i definisjonen av fast ansettelse er at arbeidstaker skal sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang. Dette innebærer at det stilles krav til at arbeidsavtalen skal angi noe konkret om hvor mye arbeidstakeren skal jobbe. Det oppstilles ikke krav til en nedre grense for stillingsomfanget, men for å anse et arbeidsforhold som fast, skal det være avklart mellom partene hvilket omfang arbeidet skal ha. Dette kan f.eks gjøres ved å angi stillingsprosent eller at det oppgis det antall dager pr. uke som arbeidstaker skal jobbe.  

 

Angivelse av arbeidstid i arbeidsavtalen

Fra 2019 vil arbeidsmiljølovens bestemmelse om formkrav til arbeidsavtalen få et tillegg. Det inntas et nytt punkt som særlig presiserer at arbeidsavtalen skal fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres i situasjoner der arbeidet skal utføres periodevis. I forarbeidene til den bestemmelsen er det særlig lagt vekt å sikre forutsigbarhet der arbeidstaker har deltidsstilling. Dette for å gi arbeidstaker i en slik situasjon  mulighet til å inngå andre arbeidsavtaler og således sikre inntekt i perioder uten arbeid.I 2018 og 2019 er det mange nye regler på lønns- og personalområdet. På høstens Lønnsforum gir vi deg en oversikt over de viktigste endringene, samt forbereder deg på årsavslutningen.

 

Les mer og meld deg på.