Mine områder
Hjelp

Fri avis - Endring i skattemessig behandling fra 2019

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎09-06-2021 11:13 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

I revidert budsjett som ble lagt frem 15. mai, har regjeringen foreslått flere endringer i reglene for skattlegging av naturalytelser.

 

Hvorfor endringer?
Finansdepartementet ønsker å modernisere og forenkle skattereglene om fri avis. Det er i praksis tungvint at arbeidsgiver må undersøke om de ansatte selv betaler for eget
abonnement på dagsavis, for å kunne vite om vilkåret for skattefri avis er oppfylt. Utviklingen med elektroniske aviser gjør det også mer uklart når en faktisk får dekket et abonnement som ikke innebærer en privat fordel. Når det gjelder bedriftsabonnement er det uklart om det er tilgangen eller den faktiske bruken som skal avgjøre om ansatte kan få abonnementet dekket skattefritt. Det er heller ikke klart hvordan arbeidsgiver skal verdsette fordelen av bedriftsabonnement. Det er også uklart hva som ligger i kravet om «et spesielt informasjonsbehov» på grunn av arbeid.

 

Når vil endringene gjelde fra?
For at arbeidsgivere skal få tid til å gå gjennom regler og rutiner for ytelser til de ansatte, legger regjeringen opp til at endringene skal gjelde fra inntektsåret 2019.

 

Dagens regler
Når arbeidsgiver dekker avis/tidsskrift som leveres hjemme hos ansatte, er dette i utgangspunktet en skattepliktig fordel. For ansatte som fyller vilkåret om å ha “et spesielt informasjonsbehov”, skattlegges kun ett av abonnementene. Kan ansatt dokumentere at han har eget abonnement på dagsavis, er alle abonnementene arbeidsgiver dekker skattefrie.

 

Nytt regelverk
Vilkåret om at den ansatte må holde eget abonnement på en dagsavis blir opphevet. Ansatte som har tjenestlig behov for en eller flere aviser eller nyhetstjenester på grunn av sitt arbeid, vil få disse abonnementene dekket skattefritt av arbeidsgiver.

 

Det skal være en lav terskel for å anse kravet om «tjenestlig behov» for å være oppfylt. Det er tilstrekkelig at det er relevant for ansatt sin stilling å holde seg oppdatert på nyhetsbildet, eller den eller de avisene eller nyhetstjenestene arbeidsgiver dekker.

 

Dagens regler, hvor ansattes tilgang til aviser på arbeidsplassen normalt blir ansett som rimelige velferdstiltak når avisene er tilgjengelige for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften, videreføres.

 

7 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"