Mine områder
Hjelp

Hva med dokumentasjon når arbeidsgiver dekker arbeidstakers bredbånd?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎19-12-2022 12:41 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Refusjon - arbeidstakers abonnement

Hvis arbeidstaker får dekket bredbånd hjemme av arbeidsgiver, er dette en skattepliktig fordel som reguleres av regelverket for elektronisk kommunikasjon (ek-tjeneste). Den ansattes skattepliktige fordel ved arbeidsgivers dekning av ek-tjeneste begrenses i utgangspunktet til maksimalt kr 4 392,- pr år - uavhengig av antall tjenester.

 

Hvordan fordelen i praksis skal beskattes, avhenger av hvordan arbeidsgiver dekker tjenesten. Hvis abonnementet står i ansatt sitt navn, foreligger det en refusjon. Ved refusjon legges det faktiske refunderte beløpet inn som trekkpliktig fordel i den måneden dekningen skjer, inntil den skattepliktige grensen på kr 4 392,- er nådd. Dette gjelder både hvor arbeidstaker dekker fakturaen selv og får beløpet refundert, og hvor arbeidsgiver dekker beløpet direkte.

 

Tjenstlig behov

En forutsetning for at beskatningen stopper ved kr 4 392,- er at den ansatte har tjenstlig behov for ek-tjenesten. Hvis det ikke foreligger et tjenstlig behov for å ha bredbånd hjemme, vil hele beløpet arbeidsgiver refunderer være skattepliktig. Beløpet innberettes da som lønn og ikke som ek-tjeneste.

 

Dokumentasjon - elektronisk bilag

Refusjon av utgifter til bredbånd må dokumenteres med bilag. Når den ansatte er abonnent, kan elektronisk bilag leveres på vanlig måte. Arbeidsgiver kan i bedriftsintern avtale sette som vilkår for refusjon at ansatt er abonnent.

 

Hva gjelder når arbeidsgiver mottar et bilag hvor abonnenten er f eks samboer/ektefelle? 

For at dekningen skal anses som ek-tjeneste i skattemessig forstand, og beskatningen stoppe ved kr 4 392,-, må arbeidsgiver be om en bekreftelse fra samboer/ektefelle om at han/hun ikke har dekning hos sin arbeidsgiver, eventuelt at arbeidsgiveren til samboeren/ektefellen bekrefter dette.

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også 

Følg gjerne vår RegelPOD  for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Hør Regelpod her: høre podcast

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"