Mine områder
Hjelp

Diett ved overnatting på tjenestereise

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎23-11-2023 16:03 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel, og at satsene er endret i 2023/2024.

 

Diettsats ansatt har krav på ved reiser som medfører overnatting, og hvilken sats som kan utbetales trekkfritt kan være helt forskjellig.

 

Hvilken diettsats har ansatt krav på?

Diettgodtgjørelse er når ansatte får dekket utgifter til mat på reise etter bestemte satser, og ikke etter faktiske utlegg. Diettgodtgjørelser er fastsatt enten i statlige særavtaler eller tariffavtaler, men kan også fastsettes i individuelle avtaler mellom arbeidsgiver og de ansatte.

 

I mange arbeidsavtaler står det at arbeidsgiver dekker nødvendige reiseutgifter i medhold av statens særavtaler for reise. Da er arbeidsgiver i utgangspunktet forpliktet til å følge bestemmelser og satser i særavtalen.

 

Satsen i statens særavtaler som gjelder for reise med overnatting over 12 timer: 

 • 825 kroner

Satsen i statens særavtaler som gjelder for reiser som varer ut over hele døgn: 

 • fra og med 6 og til og med 12 timer 324 kroner
 • over 12 timer 603 kroner

 

Hvilke satser kan utbetales trekkfritt?

Skattedirektoratets forskuddssatser regulerer hvilke satser den ansatte må skatte av. I motsetning til statens særavtaler som sier noe om størrelsen på dietten, må alle arbeidsgivere som utbetaler diett forholde seg til de trekkfrie satsene for diett. Er det avtalt en høyere sats enn den trekkfrie satsen, vil differansen være trekkpliktig og inngå i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk. De trekkfrie satsene er forskjellig i forhold til overnattingstypen. 

 

 • Kr 617 for reiser med overnatting på hotell
 • Kr 172 for reise med overnatting på pensjonat
 • Kr   95 for reiser med overnatting hybel/brakke med kokemulighet/privat

 

Reiseregning

Reiseregningen må minst ha følgende innhold for å være trekkfri:

 • arbeidstakerens navn og adresse og underskrift,
 • dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise eller pendlers reiser ved besøk i hjemmet,
 • formålet med reisen,
 • hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på,
 • navn og adresse på overnattingssted eller utleier, og ved flere overnattingssteder dato for overnattingene, og
 • type losji fordelt på hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt losji, og angivelse av om overnattingsstedet har kokemulighet.

 

Måltidstrekk

Måltidstrekket som er

 • 20 % for frokost
 • 30 % for lunsj
 • 50 % for middag

skal både etter særavtalen og skattereglene trekkes av aktuell sats.

 

Elektronisk reiseregning og utlegg

I Visma.net Payroll kan alle reiseregninger og utlegg leveres elektronisk, ikke bare «digitalt» i et Excel-skjema. Les mer her. 

 

Eksempel på reise med overnatting privat og måltidstrekk

Jens er på tjenestereise og overnatter privat. Reiser hjemmefra mandag klokka 09.00 og kommer hjem dagen etter kl 17.00. Han ble påspandert lunsj av kunden.  Bedriften følger statens særavtale for reiser. 

 

Jens kan kreve følgende diettgodtgjørelse:

Døgn 1: kr 825

Døgn 2: kr 324 minus 30 % for lunsj

               kr 227

 

Trekkfritt/trekkpliktig diettgodtgjørelse:

Døgn 1: kr   95 trekkfritt, 

               kr 730 trekkpliktig

Døgn 2: kr   95 minus 30 % for lunsj

               kr   66 trekkfritt

               kr 161 trekkpliktig

Nattillegg

               kr 435 trekkfritt

 

Nattillegg

Dersom det ikke er utgifter til hotell, og arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting, utbetales et ulegitimert tillegg etter statens særavtale for reise innenlands.

 

 • kr 435 er satsen i særavtalen. Dette er også den trekkfrie grensen

 

Ulegitimert tillegg utbetales uten at vedkommende arbeidstaker på reiseregningen behøver å redegjøre for hvor overnatting har funnet sted.

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også 

Følg gjerne vår RegelPOD  for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

 

 

11 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"