Mine områder
Hjelp

Hva med naturalytelser når ansatte er i foreldrepermisjon?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎17-06-2021 08:32 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

Det er ikke uvanlig at ansatte som er i foreldrepermisjon beholder skattepliktige naturalytelser. Det kan f eks være firmabil, ek-tjeneste (mobiltelefon/bredbånd) eller personalforsikringer.

 

Arbeidsgiver forskutterer foreldrepenger

Når arbeidsgiver forskutterer foreldrepenger, vil det være lønnsmidler å beregne forskuddstrekk av naturalytelsene på “vanlig måte”.

 

Arbeidsgiver forskutterer ikke foreldrepenger

Når NAV overtar betalingen av ytelser under foreldrepermisjon, vil arbeidsgiver mangle kontante midler å gjennomføre forskuddstrekket for naturalytelser i.

 

Arbeidsgivers trekkansvar knyttet til naturalytelser

Når det ikke er mulig å gjennomføre forskuddstrekk av trekkpliktige naturalytelsere etter skattebetalingsloven § 5-10 tredje ledd, plikter arbeidsgiver å gi beskjed til Skatteetaten som da vil vurdere om den skattepliktiges skattekort skal endres eller om forskuddsskatt skal skrives ut.

 

Kontaktskjema til Skatteetaten

“Kontaktskjema for bedrifter og organisasjoner”, RF-1306 kan benyttes for å gi beskjed.

Opplysningene som skal gis:

  • Ansatt sitt navn og fødselsnummer
  • Verdien på naturalytelsen(e) og at det ikke er lønnsmidler å trekke forskuddstrekk i

 

Lenke til skjema RF-1306:

https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1306-kontaktskjema-skatteetaten-bedrift/

 

Lønnsrapportering 

Når arbeidstaker fortsetter å motta skattepliktige naturalytelser under permittering, skal fordelen rapporteres på vanlig måte i a-meldingen.

 

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiver plikter å beregne og betale arbeidsgiveravgift på ytelsene.

 

Brukertips 

Her finner du lenker til hvordan du kjører lønn i lønnssystemet som du bruker når ansatte har naturalytelse, men ikke har utbetaling av lønn som det kan gjøres forskuddstrekk i.

 

Huldt & Lillevik

Håndtering av naturalytelser uten lønnsutbetaling

 

Visma Lønn

Lønnskjøring med halvt skattetrekk eller trekkfri lønnskjøring

 

Visma.net Payroll

Hvordan håndterer Visma.net Payroll forskuddstrekk i naturalytelser når det ikke er noe å trekke i

 

Følg RegelPOD
Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud.

RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Her finner du alle RegelPOD

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"