Mine områder
Hjelp

Hvem får dekket databriller av arbeidsgiver?

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎09-06-2021 11:30 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

​​Det følger av ​forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §14-4​ at arbeidstakere i noen situasjoner har krav på å få dekket synsundersøkelse og databrille av arbeidsgiver.

 

For å få krav på dette, må arbeidstaker jevnlig og som en betydelig del av sitt arbeid arbeide ved dataskjerm, men hva er egentlig en dataskjerm? Det vil alltid måtte foretas en konkret vurdering av om arbeidstaker har slikt arbeid foran skjerm som utløser retten til databriller.

 

Hva er en dataskjerm?

Dersom man går tilbake til tidlig i 2017, så var det kun de som arbeidet ved en såkalt data-arbeidsplass, typisk et kontor hvor man først og fremst sitter foran en dataskjerm, som fikk databriller dekket av arbeidsgiver. Arbeidstilsynet fastslo i mars 2017 at butikkansatte som jobber i kassa er omfattet av forskriften om databriller, og har rett til å få dekket synsundersøkelse og databriller.

 

Arbeidstilsynet definerer idag en dataskjerm som en større, frittstående skjerm som er koblet til en datamaskin, dette kan f.eks være et moderne kasseapparat. De skriver også i sin veileder at det avgjørende er størrelsen på skjermen og at arbeidet stort sett går på å utføre arbeidet foran skjermen, og ikke hva slags programvare datamaskinen benytter. Små skjermer, slik som f.eks. mobiltelefon eller Ipad, vil ifølge Arbeidstilsynet ikke regnes som dataskjerm.

 

Hva innebærer rettigheten?

Databrille er et hjelpemiddel på arbeidsplassen. Den vil som oftest være en enstyrkebrille. Progressive/multifokal brille anbefales bare når arbeidsoppgavene krever det og må dokumenteres særskilt.

 

Arbeidstakerne skal gis tilbud om øyenundersøkelse og synsprøve foretatt av en person med nødvendige kvalifikasjoner:

  • før de begynner arbeid ved dataskjerm
  • om nødvendig med jevne mellomrom i tiden deretter
  • dersom de får synsproblemer som kan skyldes arbeid ved dataskjermen

Arbeidstakerne har rett til undersøkelse hos øyespesialist dersom utfallet av undersøkelsen og prøvene nevnt over gjør det nødvendig.

 

Arbeidstakeren skal informere sin nærmeste leder om behovet for undersøkelse. Undersøkelsene som nevnt over skal godkjennes av nærmeste leder før de gjennomføres.

 

Dersom utfallet av undersøkelsen og prøvene nevnt over gjør det nødvendig og vanlige synskorrigerende hjelpemidler ikke kan benyttes, skal arbeidstakeren få spesielle synskorrigerende hjelpemidler som egner seg for vedkommendes arbeid.

 

Virksomheten skal i slike tilfeller dekke:

  • Utgifter til syns - og øyenundersøkelser
  • Databrille/terminalbrille
  • Utgifter til en rimelig innfatning

Virksomheten kan ha satt en øvre grense for dekning av innfatning, som dekker det som er vanlig av utgifter knyttet til innfatning for databrille/terminalbrille. Dekkes utgifter til innfatning utover det som er vanlig skal dette behandles som lønn fullt ut. og beskattes etter gjeldende regler.

 

Les mer på nettsidene til Arbeidstilsynet.

8 Kommentarer
Grete Berg
CONTRIBUTOR *
av Grete Berg

Sier loven noe om hvor ofte den enkelte skal få dekket brille ?

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Virksomheten kan sette en øvre grense for innfatning. Betyr det at glassa i tillegg dekkes fullt ut?

av Monica Bremtun-Olaussen -

Hei @Grete Berg

Nei, dette er ikke regulert i forskriften. Her må det gjøres en vurdering av om det er nødvendig.

av Monica Bremtun-Olaussen -

Hei @Anonymous

Når det gjelder glass til brillene, så må arbeidsgiver dekke det som er påkrevd for at brillene skal fungere iht. sin funksjon. Men arbeidsgiver er kun pliktig til å dekke de kostnadene som er nødvendige. Dersom arbeidstaker ønsker en mer kostbar løsning enn det som er nødvendig, er ikke arbeidsgiver pliktig til å dekke dette.

 

Bente_Aa
CONTRIBUTOR ***
av Bente_Aa

Hei! Fant denne artikkelen, men den sier ikke noe om det er regler når den ansatte slutter innen kort tid etter at arb.giver har dekket briller. Er det noen regler for dette?

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎18-06-2020 15:03 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Hei Bente_Aa

 

Det er ikke bestemmelser i lov eller forskrift vedrørende hvordan dette skal håndteres. Brillene er i utgangspunktet arbeidsgivers eiendom, men det kan avtales at arbeidstaker beholder dem, eller at arbeidstaker betaler et beløp for å beholde dem.

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Hei, er det noe minimum stillingsprosent man må ha for at dette skal gjelde?

av Monica Bremtun-Olaussen -

Hei @Anonymous 

Det stilles ikke krav til en viss stillingsprosent i forskriften for å få rett på databriller dekket av arbeidsgiver.

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"