Mine områder
Hjelp

Innkjøpers plikter ved kjøp av renholdstjenester

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎09-06-2021 11:21 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Det er altså forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent. Dette gjelder og virksomhet uten ansatte (enkeltpersonforetak).

 

Alle renholdere skal ha HMS-kort

Alle renholdere som jobber i godkjente renholdsvirksomheter skal være utstyrt med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. HMS-kortet skal bæres synlig når de er på jobb. Hensikten er å identifisere hvem man er, hvem man arbeider for, og at dette er en godkjent renholdsvirksomhet

 

Hvilke regler gjelder for deg som kjøper renholdstjenester?

  • Du plikter å sjekke at firmaet du kjøper renholdstjenester fra står oppført som godkjent i renholdsregisteret.
  • Du plikter å informere renholdsleverandøren i dine kontrakter om at renholderne minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter.
  • Dersom du driver næringsvirksomhet, og dersom det ikke brukes underleverandører, har du en plikt til å påse at allmenngjøringsforskriften etterleves.
  • Innleide renholdsarbeidere fra bemanningsforetak skal likebehandles. Dette betyr at de skal gis lønn og feriepenger og arbeidstid/ arbeidstidsordninger som om de hadde vært ansatt hos innleier. Du kan bli holdt økonomisk ansvarlig for brudd på reglene om likebehandling.
  • Innkjøp av renholdstjenester fra ulovlig renholdsholdsvirksomhet kan medføre straffeansvar for din virksomhet (foretaksstraff) og for enkeltpersoner.

 

Kilde: Arbeidstilsynet.no

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"