Mine områder
Hjelp

Lønn opptjent i desember utbetalt i januar

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎08-06-2021 14:25 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Kontantprinsippet
Hovedregelen med kontantprinsippet er at lønn og andre ytelser som er utbetalt i januar skal innberettes i a-meldingen for januar, med frist for innsendelse 5. februar, selv om opptjeningsperioden er desember.

 

Det betyr at det er utbetalingsdato for lønn og godtgjørelser som er avgjørende for hvilken måned ytelsen tilhører. Dette gjelder både fastlønn, timelønn, overtidsgodtgjørelse, bonuser, andre variable tillegg og utgiftsgodtgjørelser.

 

Reiseoppgjør
Ansatte som er på reise i arbeidsgivers tjeneste kan ha krav på både bil- og diettgodtgjørelse.

 

Hvilke satser som skal utbetales er avhengig av avtaler i bedriften. Enten følger det av tariffavtaler eller bedriftsinterne avtaler.

 

Avtalen
Det er satsene på reisetidspunktet som ansatte kan kreve etter avtalen. Hvis bedriften følger statens særavtale for reiser, vil ansatte kunne kreve kr 4,03 pr km i bilgodtgjørelse. For reiser av varighet fra 6 til 12 timer kr 307 i kostgodtgjørelse når oppdraget er utført i desember.

 

Trekkregler
Utbetales godtgjørelsen i desember er de trekkfrie grensene kr 3,50 pr km for bilgodtgjørelse og kr 200 for diettgodtgjørelse.

 

Utbetales godtgjørelsen først i januar, vil ansatte fortsatt kunne kreve kr 4,03 i bilgodtgjørelse og kr 307 i kostgodtgjørelse. Trekkfritt kan utbetales de satsene som er gjeldende fra 1. januar og ikke de trekkfrie satsene som var gjeldende på reisetidspunktet.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"