Mine områder
Hjelp

NYE grenser for firmabilbeskatning 2019

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎09-06-2021 09:52 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Bilsatser - Firmabil

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 308 500 og 20 prosent av overskytende listepris.

For el-bil blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 60 prosent av bilens listepris som ny.

 

Firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen  

Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr 55 000 for inntektsåret 2019, dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvis standardfordelen basert på listepris blir for høy, eller for lav. Dette tilsvarer en fordel på kr 4 583 pr måned.

 

Firmavarebiler klasse 2 og små lastebiler

Den private fordelen ved bruk av yrkesbiler verdsettes etter sjablongmetoden for ordinære firmabiler, men med et særskilt bunnfradrag for å ta hensyn til at yrkesbiler i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk. Reduksjonen skal skje ved at listeprisen reduseres med 50 prosent, begrenset oppad til kr. 150 000.

 

Kilometersats (individuell verdsettelse)

For 2019 vil satsen for beregning av privat fordel basert på faktisk bruk være kr. 3,40 pr. km uansett kjørelengde.

8 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"