avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

NYE satser for trekkfri diett- og bilgodtgjørelse 2019

Diettgodtgjørelse

 

For reiser uten overnatting gjelder følgende satser for 2019:

- 6 til 12 timer  kr 200

- Over 12 timer kr 400

Den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene avrundes til nærmeste hele krone).

 

Forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring med overnatting – innland og utland

Kr 161 For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter

Kr   89 For arbeidstakere som er på yrkesreise/tjenestereise og som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat 

Kr 578 For arbeidstakere som bor på hotell 

Kr 462 For arbeidstaker som bor på hotell med inkl frokost reduseres hotellsats med 20 prosent.

 

Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone).

 

Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2019

 

3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde.

 

Skattefri sats gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø. Satsen gjelder også for reiser utenlands.

11 Kommentarer
CONTRIBUTOR ***

Hei,

Så fra 2019 er det kun 3,50 som gjelder? Ikke 3,90 og 0,40 som er skattepliktig?

CONTRIBUTOR ***

Og er dette de nye "statens satser"?

Dette er den trekkfrie satsen, dvs samme sats som i 2018. Hva statens særavtale sin sats, som nå er kr 3,90, blir i 2019, er ikke klart enda.

Vil det seie at dersom ein bur privat og får dekt lunsj, skal dei 30% trekkjast frå 89,- eller 578,-? Det mest naturlege er vel å trekkje frå den satsen som ein har rett til, altså her 89,-, men eg meiner å ha høyrt at ein skal uansett trekkje frå hotellsatsen? 

Måltidstrekk foretas etter den aktuelle trekkfrie satsen.

Trekk for lunsj:

- ved overnatting på hotell er det 30 % av kr 578

- ved overnatting på pensjonat er det 30 % av kr 161

- ved overnatting privat er det 30 % av kr 89

 

Trekk for måltider etter staten særavtale, er alltid ut i fra døgnsatsen på kr 780.

 

Eksempel på ett døgn med privat overnatting hvor lunsj har vært påspandert.

 

Avtale:

Kr 780 minus 30 % kr 234 --> diett etter avtale kr 546

Av dette er kr 89 minus 30 % kr 27 --> trekkfri diett kr 62

trekkpliktig diett kr 484

CONTRIBUTOR *

Hei har et spørsmål rundt dette med diettkostand, jobber i helse sektoren privat, jobber stort sett i flere døgn om gangen, vi overnatter på arbeidsstedet men kjøper inn mat for hele dagen selv, er ofte på jobb i 2 eller 3 døgn av gangen, hva er rett i dette tilfelle å tekke ifra

CONTRIBUTOR *

Hva med diett siste dag, innland og utland? Er den trekkfri eller beregnes det som dagdiett?

Trekkfri sats for påfølgende døgn, følger døgnet foran.

Gjelder både innland og utland.

Hvis ansatt har bodd på hotell --> kr 578

Hvis ansatt har bodd privat --> kr 89

CONTRIBUTOR *
(updated by Gerd ‎06-03-2019 09:27 )