avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Nå er alle virksomheter en del av IA-avtalen

(updated by Vanja Ramsrud VISMA ‎22-03-2019 10:50 )
Vanja Ramsrud

Den nye IA-avtalen for perioden 2019-2022 gjelder for hele arbeidslivet. Det betyr at alle virksomheter i Norge nå er en del av avtalen og at det ikke lenger er nødvendig med en lokal avtale for å få tilgang til de virkemidlene IA-avtalen tilbyr.

 

De nasjonale målsettingene i avtalen er som før, at sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. Den nye IA-avtalen tilbyr imidlertid en rekke virkemidler som ikke tidligere har vært en del av avtalen.

 

Alle virksomheter kan få bistand fra NAV Arbeidslivssenter

I den nye IA-avtalen kan alle virksomheter som ønsker det få støtte og bistand fra NAV Arbeidslivssenter. Dette innebærer at virksomhetene kan få bistand på den enkelte arbeidsplass i arbeidet med å nå IA-avtalens mål. En forutsetning for å motta slik bistand er at det foreligger en dokumentert dialog mellom partene i virksomheten.

 

Utvidet egenmeldingsordning

Forpliktelsen til å ha utvidet egenmeldingsordning har også bortfalt med den nye IA-avtalen. Det betyr at virksomheter som tidligere var forpliktet til utvidet egenmeldingsordning gjennom lokal IA-avtale ikke lenger må opprettholde en slik ordning, men kan velge å følge lovens ordning for egenmelding fra 1. januar 2019.

Selv om ingen virksomheter lenger er forpliktet til ha en utvidet egenmeldingsordning, oppfordrer likevel partene i IA-avtalen tidligere IA-virksomheter til å videreføre en slik ordning. I tillegg oppfordrer de også andre virksomheter til å vurdere og innføre en slik ordning.

Eksperttilskudd

Det tidligere tilretteleggingstilskuddet som IA-virksomheter kunne motta i sitt arbeid med forebygging og tilrettelegging er ikke videreført i den nye IA-avtalen. I stedet er det opprettet et tilskudd til ekspertbistand i virksomheter som sliter med lange eller hyppig gjentagende sykefravær. Dette tilskuddet vil fortrinnsvis bli benyttet i virksomheter der bedriftsinterne tiltak og offentlige støtteordninger er utprøvd, men uten hell.


Bransjeprogrammer

Ytterligere et nytt virkemiddel IA-avtalen er etableringen av såkalte bransjeprogrammer som skal iverksette målrettede tiltak mot enkelte bransjer/sektorer som partene i IA-avtalen har vurdert at trenger ekstra prioritet i arbeidet med å nå IA-avtalens mål. Hvilke bransjer som vil omfattes av denne ordningen blir avgjort i løpet av første kvartal 2019.

 

Nye regler for beregning av sykepenger

Har du fått med deg at fra 1. januar 2019 så skal sykepenger beregnes på en helt ny måte? Hvordan arbeidsgivere skal sende inn inntektsopplysninger til NAV ved sykepenger, foreldrepenger m.m. er også endret. Lær mer om de nye reglene på Lønnsforum vår 2019.