Mine områder
Hjelp

Når er overtidsmat skattefritt?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎01-02-2024 08:34 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Kravet på overtidsmat

Arbeidstaker som jobber overtid har ikke en lovfestet rett til dekning av overtidsmat. 

 

Noen tariffavtaler har bestemmelser om matpenger/overtidsmat, og da må arbeidsgiver oppfylle sine forpliktelser etter avtalen. 

 

Vi ser at mange arbeidsgivere som ikke er bundet av tariff, også dekker overtidsmat og har gode ordninger for dette. Reglene for beskatning av overtidsmat gjelder alle arbeidsgivere, både de som er bundet av en tariffavtale og ikke.

 

Matpenger (uten bilag)

Når det betales ut "matpenger" uten at det leveres bilag, enten det er tariffavtale eller ikke, er matpengene skattepliktig fordel selv om arbeidstaker har arbeidet mer enn 10 timer sammenhengende.

 

Skattefri dekning av overtidsmat

Hvis arbeidsgiver dekker et måltid inntil 200 kroner for ansatte som jobber minst 10 timer sammenhengende utenfor hjemmet sitt, kan dekningen skje skattefritt hvis arbeidsgiver kjøper inn måltidet. Det er også skattefritt når arbeidsgiver dekker arbeidstakerens kostnader etter bilag (maks kr 200). 

 

Måltidet kan spises før den ansatte har arbeidet 10 timer, så lenge den totale arbeidstiden oppfyller kravet til varighet på minst 10 timer.

 

Skattepliktig 

Ved sammenhengende arbeid på 10 timer eller mer, er kostnader utover 200 kroner skattepliktig.

 

Hvis arbeidstaker ikke jobber minst 10 timer sammenhengende, vil kostnader til overtidsmat i sin helhet være skattepliktig. 

 

Hjemmekontor

Ansatte kan ikke få skattefri dekning av kostnader til overtidsmat når de jobber på hjemmekontor.

 

Dagsreiser

Arbeidstaker som er på dagsreise, f eks selger eller sjåfør, har etter skattereglene ikke merkostnader til mat, og kan derfor ikke få kostgodtgjørelse eller refusjon av utgifter til mat skattefritt. 

 

Reglene for overtidsmat vil også gjelder for denne gruppen. Er de fraværende fra hjemmet 10 timer eller mer, kan de også få refundert kostnader til mat inntil kr 200 skattefritt.

 

Rapportering i a-meldingen

Skattefri dekning av overtidsmat skal ikke rapporteres.

Skattepliktig overtidsmat rapporteres som “Naturalytelse - Annet”.

Skattepliktig refusjon av overtidsmat rapporteres som “Kontantytelse - Annet”.

Skattepliktige matpenger uten bilag rapporteres som “Kontantytelse - Annet”.

 

Følg RegelPOD - hold deg oppdatert

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. 

Hør RegelPOD  her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"