Mine områder
Hjelp

Når er rimelige lån i arbeidsforhold skattefritt?

av Ivar Grøndahl1

Som hovedregel skal fordel ved rimelig lån i arbeidsforhold skattlegges dersom renten arbeidstaker betaler er lavere enn en normrentesats som fastsettes av Skattedirektoratet, og lånet er:

– gitt av nåværende eller tidligere arbeidsgiver, eller

– gitt av andre og arbeidsgiver har formidlet lånet, eller

– lånet er foranlediget av arbeidsforholdet.

 

Det har ingen betydning om arbeidsgiver selv har lånt pengene til lavere rente. Det har heller ingen betydning om skattyteren kunne fått like rimelige lån hos andre utenfor arbeidsforhold.

 

Skattepliktig fordel

Skattepliktig fordel er forskjellen mellom den satsen arbeidstaker betaler i renter og gjeldende normrentesats.

 

Unntak for fordelsbeskatning

Det er ingen skattemessig fordel når arbeidstaker betaler en rentesats på lånet som er lik normrenten eller høyere. 

 

Det vil ikke være noen skattemessig fordel dersom arbeidsgiver gir lån på samme vilkår utenfor arbeidsforhold og arbeidstaker ville ha fått lån på samme vilkår uten å være ansatt.

 

Rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold regnes ikke som skattepliktig inntekt når lånet på utbetalingstidspunktet

– ikke overstiger 60 % av grunnbeløpet i folketrygden, og

– tilbakebetalingstiden er på høyst ett år.

 

Grensen på 60 % av grunnbeløpet gjelder for hvert enkelte arbeidsforhold. Hvis det opprinnelige lånet utgjør mindre enn 60 % av grunnbeløpet, kan det tas opp ytterligere lån innenfor beløpsgrensen. Dette forutsetter at summen av opprinnelig lånesaldo for samtlige lån ikke overstiger 60 % av grunnbeløpet.

 

Som lån i denne sammenheng anses all gjeld i arbeidsforhold uavhengig av hvordan gjelden er oppstått. Det vil for eksempel omfatte

– regulære lån utbetalt i penger

– forskottering av private kostnader

– betalingsutsettelse f.eks. ved kjøp av bil fra arbeidsgiver

– forskudd fra arbeidsgiver, f.eks. utbetaling av forskudd på lønn (se unntak) og

– forskuddsbetaling av vederlag ved salg av formuesobjekt til arbeidsgiver

 

Ingen del av lønn som er utbetalt i løpet av en normal oppgjørsperiode anses som lån etter reglene om rimelige lån i arbeidsforhold. Når oppgjørsperioden er en kalendermåned og utbetalingen foretas den 15., altså forskuddsvis for den siste halvpart av kalendermåneden, regnes dette forskuddet ikke som lån i.

 

Forskudd på utgiftsgodtgjørelser anses ikke som lån når forskuddet er trekkpliktig. Det samme gjelder når forskuddet ikke er trekkpliktig og kredittiden ikke er lengre og forskuddet ikke større enn det praktiske hensyn gjør nødvendig.

 

Normrenten

Skattedirektoratet fastsetter normrenten forskuddsvis for tomåneders-perioder.

Gjeldende sats for normrente finner du her på skatteetaten sine sider.

 

Personalrabatt / Gaver i arbeidsforhold

Skattelovens regler om rimelige lån i arbeidsforhold er en spesialbestemmelse som går foran reglene om skattefritak for personalrabatter. Reglene om rimelig lån i arbeidsforhold kan imidlertid kombineres med reglene om gaver i arbeidsforhold.

 

Les på Visma blogg om: 

Når er gaver gitt av arbeidsgiver skattefrie? 

Spar kostnader ved å gi skattefrie gaver

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også  

Følg gjerne vår RegelPOD  for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud.

RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes. Hør RegelPOD  her: høre podcast

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"