Mine områder
Hjelp

Ny inntektsmelding for sykepenger

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎14-09-2023 12:57 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

NAV har lansert en ny inntektsmelding for sykepenger. Skjema kan nå sendes fra nav.no. Hvorfor kommer det ny inntektsmelding, og hva betyr det for arbeidsgiver?

 

Hvorfor ny inntektsmelding?

Dagens løsning med inntektsmelding på altinn.no skal fases ut. Det har kommet tilbakemeldinger på at skjemaet som finnes her er utdatert og lite brukervennlig. Derfor er det utarbeidet et nytt skjema i tråd med arbeidsgivernes innspill og behov.

 

Skjemaet er forenklet og skal gjøre det enklere for arbeidsgiver å sende inn inntektsopplysninger.

 

NAV varsler arbeidsgiver om inntektsmelding

Arbeidsgivere vil nå bli varslet når NAV trenger inntektsopplysninger i en sykepengesak. Dette har det tidligere ikke kommet noe varsel om automatisk, og det har vært opp til arbeidsgiver å passe på at inntektsmeldingen ble sendt inn.

 

Lønns-og personalsystem - ingen endring

Den nye inntektsmeldingen som sendes fra sidene til NAV er først og fremst ment for arbeidsgivere uten et eget lønns- og personalsystem.

 

Har man et lønns- og personalsystem kan inntektsmeldingen sendes inn fra dette som før.

 

Her kan du lese mer om hvordan du sender inntektsmelding fra Payroll.

 

Hvordan sende inn den nye inntektsmeldingen?

Først må man logge seg inn på “Min side for arbeidsgivere” på nav.no. Der finner man «Aktuelle saker for din virksomhet», og en oversikt over sykepengesaker der NAV trenger inntektsmelding.

 

Deretter må man finne saken der det skal sendes inn inntektsmelding. Den vil ha status "NAV trenger inntektsmelding".

 

På inntektsmeldingen som kommer opp, har NAV forhåndsutfylt en rekke opplysninger. Det er viktig å sjekke at disse opplysningene er riktige. Er det feil må dette korrigeres før inntektsmeldingen sendes inn.

 

Hvilke opplysninger er det på ny inntektsmelding?

Inntektsmeldingen er forhåndsutfylt med:

  • Egenmeldingsdager den ansatte har opplyst om i sykmeldingen.
  • Sykmeldingsperioder hentet fra sykmeldingen.
  • Forslag til arbeidsgiverperiode – som kan korrigeres.
  • Forslag til beregnet månedsinntekt – regnet som et gjennomsnitt av de siste 3 A-meldingene arbeidsgiver har sendt inn. Denne kan endres. Man må da begrunne årsaken til endringen.


Dersom arbeidsgiver ikke skal utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, må dette begrunnes under punktet “Utbetaling og refusjon”.

 

Under utbetaling og refusjon må det som tidligere opplyses om refusjonsbeløp per måned og eventuelt sluttdato for refusjon.

 

Du kan lese mer om den nye inntektsmeldingen på nettsidene til NAV.

 

Høstens fagkonferanse med årsavslutning

Lær mer om den nye inntektsmeldingen på høstens fagkonferanse - der oppdaterer vi deg også på nye og endrede regler i 2023 og 2024 og hvordan du håndterer årsavslutning korrekt.


Les mer her.

 

Når kan man ikke benytte seg av den nye inntektsmeldingen

Den nye løsningen gjelder kun for sykepengesaker, og ikke eksempelvis hvis en ansatt skal søke om foreldrepenger eller omsorgspenger.

 

Den nye meldingen kan heller ikke benyttes ved sykepenger dersom arbeidsgiverperioden består av 12 enkeltstående behandlingsdager. Da må inntektsmeldingen sendes fra altinn.no som tidligere.

 

Dersom sykmeldingen er på 16 eller færre dager og arbeidsgiver ikke dekker sykepenger i arbeidsgiverperioden grunnet for eksempel manglende opptjening, eller arbeidsgiver ønsker å bestride å utbetale sykepenger til ansatt i arbeidsgiverperioden kan ikke den nye meldingen brukes.

 

RegelPOD - bli en RegelLYTTER du også!

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og Apple podcast.


Her finner du alle episodene av vår RegelPOD.

 

6 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"