Mine områder
Hjelp

Ny inntektsmelding for sykepenger

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎14-09-2023 12:57 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

NAV har lansert en ny inntektsmelding for sykepenger. Skjema kan nå sendes fra nav.no. Hvorfor kommer det ny inntektsmelding, og hva betyr det for arbeidsgiver?

 

Hvorfor ny inntektsmelding?

Dagens løsning med inntektsmelding på altinn.no skal fases ut. Det har kommet tilbakemeldinger på at skjemaet som finnes her er utdatert og lite brukervennlig. Derfor er det utarbeidet et nytt skjema i tråd med arbeidsgivernes innspill og behov.

 

Skjemaet er forenklet og skal gjøre det enklere for arbeidsgiver å sende inn inntektsopplysninger.

 

NAV varsler arbeidsgiver om inntektsmelding

Arbeidsgivere vil nå bli varslet når NAV trenger inntektsopplysninger i en sykepengesak. Dette har det tidligere ikke kommet noe varsel om automatisk, og det har vært opp til arbeidsgiver å passe på at inntektsmeldingen ble sendt inn.

 

Lønns-og personalsystem - ingen endring

Den nye inntektsmeldingen som sendes fra sidene til NAV er først og fremst ment for arbeidsgivere uten et eget lønns- og personalsystem.

 

Har man et lønns- og personalsystem kan inntektsmeldingen sendes inn fra dette som før.

 

Her kan du lese mer om hvordan du sender inntektsmelding fra Payroll.

 

Hvordan sende inn den nye inntektsmeldingen?

Først må man logge seg inn på “Min side for arbeidsgivere” på nav.no. Der finner man «Aktuelle saker for din virksomhet», og en oversikt over sykepengesaker der NAV trenger inntektsmelding.

 

Deretter må man finne saken der det skal sendes inn inntektsmelding. Den vil ha status "NAV trenger inntektsmelding".

 

På inntektsmeldingen som kommer opp, har NAV forhåndsutfylt en rekke opplysninger. Det er viktig å sjekke at disse opplysningene er riktige. Er det feil må dette korrigeres før inntektsmeldingen sendes inn.

 

Hvilke opplysninger er det på ny inntektsmelding?

Inntektsmeldingen er forhåndsutfylt med:

 • Egenmeldingsdager den ansatte har opplyst om i sykmeldingen.
 • Sykmeldingsperioder hentet fra sykmeldingen.
 • Forslag til arbeidsgiverperiode – som kan korrigeres.
 • Forslag til beregnet månedsinntekt – regnet som et gjennomsnitt av de siste 3 A-meldingene arbeidsgiver har sendt inn. Denne kan endres. Man må da begrunne årsaken til endringen.


Dersom arbeidsgiver ikke skal utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, må dette begrunnes under punktet “Utbetaling og refusjon”.

 

Under utbetaling og refusjon må det som tidligere opplyses om refusjonsbeløp per måned og eventuelt sluttdato for refusjon.

 

Du kan lese mer om den nye inntektsmeldingen på nettsidene til NAV.

 

Høstens fagkonferanse med årsavslutning

Lær mer om den nye inntektsmeldingen på høstens fagkonferanse - der oppdaterer vi deg også på nye og endrede regler i 2023 og 2024 og hvordan du håndterer årsavslutning korrekt.


Les mer her.

 

Når kan man ikke benytte seg av den nye inntektsmeldingen

Den nye løsningen gjelder kun for sykepengesaker, og ikke eksempelvis hvis en ansatt skal søke om foreldrepenger eller omsorgspenger.

 

Den nye meldingen kan heller ikke benyttes ved sykepenger dersom arbeidsgiverperioden består av 12 enkeltstående behandlingsdager. Da må inntektsmeldingen sendes fra altinn.no som tidligere.

 

Dersom sykmeldingen er på 16 eller færre dager og arbeidsgiver ikke dekker sykepenger i arbeidsgiverperioden grunnet for eksempel manglende opptjening, eller arbeidsgiver ønsker å bestride å utbetale sykepenger til ansatt i arbeidsgiverperioden kan ikke den nye meldingen brukes.

 

RegelPOD - bli en RegelLYTTER du også!

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og Apple podcast.


Her finner du alle episodene av vår RegelPOD.

 

8 Kommentarer
Bente Anita reinnøk
CONTRIBUTOR *
av Bente Anita reinnøk

Hei, fått info om de nye inntektsmeldingene, der står det blant annet at vi med lønnssystem gjør slik vi alltid har gjort. Jeg ringte NAV for å få vite hvordan man kan unngå at den nye inntektsmeldingen går til lederne for etatene, de samme som får en varsel om sykemeldingene. De vi tror er at dette bare skaper kaos, da det ikke er de som kan ta den kontrollen, og så begynner de kanskje å besvare dette, og sende inn, og da går det "forbi" oss på lønn. På NAV sa de at vi kunne gå inn i Altinn å slå av varsel om inntektsmelding, og det kunne jeg ikke finne. Har dere diskutert dette?

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎12-10-2023 09:08 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Hei @Bente Anita reinnøk 

Regner med at du tenker på at NAV nå vil varsle arbeidsgiver når NAV trenger inntektsopplysninger i en sykepengesak. Vi ser helt klart at dette kan bli et problem dersom varselet går til lederne, og ikke til dere som kjører lønn. Har dere forsøkt å endre varslingene som beskrevet her på sidene til Altinn? Dersom dette ikke hjelper, så anbefaler jeg at dere gir NAV beskjed om problemet. Da vil dette være noe de kan ta hensyn til når de videreutvikler tjenesten😊 Dette kan dere for eksempel gjøre her.

Ann Helen Breyholtz
CHAMPION *
av Ann Helen Breyholtz

Vi har sendt inn beskjed om problemet til NAV. 

Vedr lansering ny inntektsmelding fra 110923 - varsel på "send inn inntektsmelding" bør IKKE gå direkte til leder, varslet må sendes til de som kjører lønn/sender digitale inntektsmeldinger samlet for kommunen. Det vil skape kaos dersom hver leder sender inn inntektsmelding på sine ansatte uten at lønningsavdelingen har kontroll på dette. Er det mulig å tilgangsstyre rettighet for ledere til å sende inn inntektsmelding? Leder skal kun kontrollere sykmelding og sykepengesøknad. 

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎12-10-2023 09:08 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Hei @Ann Helen Breyholtz 
Så bra at dere har gitt tilbakemelding til NAV om dette😊👍.

 

I henhold til NAV er det ingen endring i hvem som kan sende inntektsmelding. Det vil si at enten den som skal sende innteksmeldingen, eller lønns- og personalsystemet deres må ha en av disse tilgangene i Altinn for å få sendt inntektsmelding:

 • Ansvarlig revisor
 • Lønn og personalmedarbeider
 • Regnskapsfører lønn
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Revisormedarbeider
 • Kontaktperson NUF

Den som er registrert som varslingsmottaker(e) for underenheten i Altinn vil motta varselet om at det er behov for inntektsmelding. Dere kan administrere varslinger i altinn her .

Bente Skjønsfjell
CONTRIBUTOR ***
av Bente Skjønsfjell

Hei!

Linken for å endre hvem som blir varslet om at Nav trenger innteksmelding fungerer ikke: 

 

Oida, denne siden kjenner vi ikke til... Hvor finner man dette og hvem har tilgang til å endre denne varslingen?

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎12-10-2023 09:11 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Hei @Bente Skjønsfjell 

Jeg ser at den opprinnelige siden vi linket til er fjernet, men Altinn har lagt ut en beskrivelse for hvordan man kan styre varsler. Dette gjøres på følgende måte:

 

"Hvis du ønsker varsling kun på spesifikke tjenester kan du velge Din kontaktinformasjon for virksomheten → Varslingsinnstillinger → Varsling kun for enkelttjenester og søke i listen hva du ønsker varsling på."

 

Du kan lese mer om varslinger i Altinn her

 

Takk for tilbakemeldingen din😊👍!

Bjørg Normann
CHAMPION ***
av Bjørg Normann

Vil dette si at hver enkelt selv må inn og gjøre dette ? Finnes det ikke noen måte å gjøre det sentralisert, altså er den med rettigheter i Altinn for bedriften kan gjøre dette for alle ?

 

Heidi Sollien
CONTRIBUTOR *
av Heidi Sollien

Ja, dette må hver enkelt gå inn og gjøre selv. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"