Mine områder
Hjelp

Ny mobiltelefon, får beholde den gamle - skattepliktig?

av Ivar Grøndahl1

Når ansatte får disponere ny mobiltelefon, er det ofte at de beholder den gamle som en reserveløsning eller at de får den. Er det skattefritt eller skattepliktig?

 

Låner 

Når ansatte har tjenstlig behov for mobiltelefon, vil lån av arbeidsgivers mobiltelefon være en skattefri fordel. Er det tjenstlig behov for å disponere både ny og gammel telefon, vil det være skattefri fordel å disponere både den gamle og den nye mobiltelefonen.

 

Overtar 

Hvis de ansatte får den gamle mobiltelefonen, det vil si at de overtar eiendomsretten, så vil det være en skattepliktig fordel.

 

Hvordan beregne den skattepliktige fordelen?

Fordel ved overtagelse av mobiltelefon brukt i arbeidet, skal settes til forskjellen mellom markedsverdi og det de ansatte har betalt til arbeidsgiver for mobiltelefonen. 

 

Følgende markedsverdi skal legges til grunn når annen verdi ikke kan beregnes. 

 

Utstyr som er mindre enn 1 år gammelt

80 prosent av opprinnelig kostpris

Utstyr som er mellom 1 og 2 år gammelt

50 prosent av opprinnelig kostpris

Utstyr som er mellom 2 og 3 år gammelt

20 prosent av opprinnelig kostpris

Utstyr som er 3 år eller eldre

Kr 500

 

Med opprinnelig kostpris menes arbeidsgivers faktiske anskaffelseskostnader inklusive merverdiavgift og fratrukket eventuelle rabatter.

 

En eventuell skattepliktig fordel er opplysningspliktig i a-meldingen, og skal inngå i trekkgrunnlaget og arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

 

Innberettes som:

  • “Naturalytelse - Annet”

Skattefrie gaver

Generelle gaver i arbeidsforhold er skattefrie når det er naturalytelser og samlet verdi pr person pr inntektsår har en maksimal verdi på 5 000 kroner. Verdien ved overtagelse av mobiltelefon kan gis som skattefri gave innenfor denne grensen.

 

Følg RegelPOD - hold deg oppdatert

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. 

Hør RegelPOD her

2 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"