Mine områder
Hjelp

Hva er skattepliktig fordel når arbeidsgiver dekker bruk av mobiltelefon?

av Ivar Grøndahl1

Fri telefon er en av de mest brukte naturalytelsene i norsk arbeidsliv. Måten arbeidsgiver dekker kostnadene på, har betydning for hvordan fordelen skal beskattes.

 

Tjenstlig behov

Når det foreligger et tjenstlig behov for ansatte til å disponere mobilabonnement, skattlegges fordelen etter reglene i Finansdepartementet skatteforskrift. Her skilles det på hvem som er abonnent. (Se lenger ned i artikkelen).

 

Ikke tjenstlig behov

Dekkes bruk av mobiltelefon som det ikke er tjenstlig behov for, skal bruken ikke skattlegges etter sjablongreglene, men etter de ordinære reglene for skattepliktige naturalytelser eller utgiftsgodtgjørelse. Det er da den faktiske fordelen som skal skattlegges, uansett beløp.

Eksempel:
Anne disponerer arbeidsgiverens mobilabonnement, men har ikke tjenstlig behov for det.

Arbeidsgiver dekker kostnader til bredbånd hjemme hos Anne, da hun har tjenstlig behov for det. Kostnaden til mobilabonnementet er 5 000 kroner, mens kostnaden til bredbåndet er 7 500 kroner.

Skattepliktig for Anne blir da:

4 392 kroner for bredbåndet - “EK-tjeneste”

5 000 kroner for mobilabonnementet - “Naturalytelse - Annet”

 

Disponering av mobiltelefonen kun i tjeneste

Når arbeidstaker kun disponerer arbeidsgivers mobiltelefon i arbeidstiden og på reiser for arbeidsgiver, men ikke tar mobiltelefonen med hjem, utløses det ikke beskatning. 

 

Arbeidstakere som “legger igjen” mobiltelefonen på arbeidsstedet når de reiser hjem, skal dermed ikke beskattes for bruk av mobiltelefon.

 

Sporadisk bruksadgang

Sporadisk adgang til privat bruk av arbeidsgivers mobilabonnement anses ikke å gi noen skattepliktig fordel. Dersom tjenesten disponeres mer enn 14 dager i løpet av en periode på 30 dager, eller mer enn 30 dager i løpet av et inntektsår, anses dette ikke lenger som sporadisk bruksadgang.

 

Mobiltelefonen

Er det arbeidsgivers mobiltelefon som arbeidstaker benytter, er selve lånet av telefonen skattefritt når det er tjenstlig behov for bruk av den.

 

Maksimal skattemessig fordel

Når arbeidsgiver dekker kostnadene til den ansattes bruk av mobiltelefon, er maksimal skattepliktig fordel begrenset til et sjablongbeløp hvert inntektsår. Maksimal skattepliktig fordel er 4.392 kroner. Dette gjelder uavhengig av hvor mange tjenester den ansatte får dekket og om det er arbeidsgiver eller arbeidstakers abonnement. 

 

Det skal ikke tas hensyn til hvilken skattemessig fordel som er beregnet på ek-tjeneste hos andre arbeidsgivere.

 

Arbeidsgivers abonnement

Hvis abonnementet står i arbeidsgivers navn, er skattepliktig fordel for den ansatte 366 kroner for hver måned vedkommende har tilgang til å bruke abonnementet. 

 

Fordelen er uavhengig av faktisk bruk, og det spiller derfor ingen rolle om den ansatte ringer mye eller lite. Det er også uten betydning om arbeidsgiver dekker hele regningen eller om den ansatte må dekke noe selv. Skattepliktig fordel er uansett 366 kroner hver måned. Dette kan i noen situasjoner virke urimelig, fordelen skal beskattes med 366 kroner hver måned selv om bruken ikke hadde vært på mer enn 200 kroner.

 

Eksempel: 

Arne, Per og Jan har avtalt med sine arbeidsgivere at de skal få benytte arbeidsgivers mobilabonnement.

Arnes telefonregning er på 1.454 kroner, mens Per sin telefonregning er på 199 kroner. Jan har i sin avtale at arbeidsgiver trekker i lønn hvis regningen overstiger 300 kroner pr måned. Jan har ringt for 399 og er trukket for 99 kroner i henhold til avtale.

 

Arne 1.454 kroner – trekkpliktig fordel 366 kroner

Per 199 kroner – trekkpliktig fordel 366 kroner

Jan 299 kr (99 kr er trukket i lønn) – trekkpliktig fordel 366 kroner

 

Arbeidstakers abonnement

Refunderer arbeidsgiver kostnadene til bruk av mobiltelefon eller bredbånd etter bilag, er skattepliktig fordel det beløpet som faktisk refunderes i den enkelte måned, begrenset oppad til 4.392 kroner per år. 

 

Faktisk forbruk har med denne modellen betydning for skattepliktig fordel den enkelte måned inntil maksimal skattepliktig fordel er nådd. 

 

Eksempel:

Anne og Turid har avtalt med sin arbeidsgiver at de skal få refundert sine utgifter til mobilabonnement av arbeidsgiver. Anne sin telefonregning er på 599 kroner, mens Turid sin telefonregning er på 249 kroner. Ingen har nådd maksimal skattepliktig fordel ennå.

 

Anne 599 kroner – trekkpliktig fordel 599 kroner

Turid 249 kroner – trekkpliktig fordel 249 kroner

 

Beskatningen av elektronisk kommunikasjon stanser når dekningen når 4.392 kroner.

 

Bilag leveres ikke

Leveres ikke bilag, er hele beløpet ansatt mottar fra arbeidsgiver skattepliktig. Også det som gis utover 4.392 kroner blir da skattepliktig fordel og hele dekningen innberettes som “Kontantytelse - Annet”.

 

Både arbeidsgivers og arbeidstakers abonnement

Arbeidstaker disponerer arbeidsgivers mobilabonnement og får i tillegg refundert kostnader til bredbånd hjemme etter bilag.

 

Eksempel:

Jonas og Trine har begge avtalt med arbeidsgiver at de skal få benytte arbeidsgivers mobilabonnement og få refundert kostnader til bredbånd hjemme. Faktura for mobilabonnement står i arbeidsgivers navn, mens kostnadene til bredbånd dekker de først selv og får beløpet refundert over lønn. 

 

Jonas har ringt for 599 kroner i februar og 200 i mars og har bredbånd som koster 899 kroner pr måned. 

 

Trine har ringt for 750 kroner i februar og 250 kroner i mars og har et bredbånd som koster 699 kroner pr måned, men glemte å levere bilaget i februar og har derfor fått dobbelt refundert i mars.

 

Fordel i februar

Jonas ringt for 599 kroner – trekkpliktig fordel 1.265 kroner (366 + 899)

Trine ringt for 750 kroner – trekkpliktig fordel 366 kroner

 

Fordel i mars

Jonas ringt for 200 kroner – trekkpliktig fordel 1.265 kroner (366 + 899)

Trine ringt for 250 kroner – trekkpliktig fordel 1.764 kroner (366 + 699 + 699)

 

Følg RegelPOD - hold deg oppdatert

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. 

Hør RegelPOD her.

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"