Mine områder
Hjelp

Nye grenser og regler for pendlere - besøksreiser og overnatting på brakke

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎22-12-2022 15:01 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Det er innført ny fradragssats for kjøring med egen bil på besøksreiser, og pensjonatsats er gjeldende når pendler overnatter på brakke.

 

Besøksreiser

Reisefradrag er økt fra kr 1,65 pr km til kr 1,70 pr km fra 1. januar 2023. Satsendringen får betydning for arbeidsgivers dekning av trekkfri bilgodtgjørelse hvor satsen på kr 1,70 pr kilometer legges til grunn for arbeidsgivers trekkfrie dekning av pendlers besøksreise. Trekkfri ytelse begrenses til 97 000 kroner, som er uendret fra 2022.

 

Se a-ordningen sin veiledning for mer om besøksreise til hjemmet for pendlere.

 

Overnatting på brakke

Pendlere som bor på brakke får rett til fradrag for, eller skattefri dekning av, merkostnader til kost uavhengig av om det er kokemulighet på brakka eller ikke. Det betyr at arbeidsgiver kan utbetale kostgodtgjørelse med inntil kr 177 trekkfritt pr døgn når arbeidstaker overnatter på brakke. Denne satsen kan også trekkfritt utbetales til pendler som bor på hybel uten kokemulighet.

 

Hybel med kokemulighet eller privat

Når pendler overnatter på hybel med kokemulighet eller privat, er det ingen endring i 2023. Kostgodtgjørelse er da skattepliktig fra første krone.

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også 

Følg gjerne vår RegelPOD  for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Hør Regelpod her: høre podcast

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"