Mine områder
Hjelp

Ny rapportering av permisjon fra 2023

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎27-03-2024 09:39 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Hvis arbeidstaker har hel eller delvis permisjon i mer enn 14 dager er dette rapporteringspliktig i a-meldingen. Dette gjelder både sammenhengende og ikke sammenhengende permisjoner og lønnede og ulønnede permisjoner.

 

Fra 1. januar 2023 endres permisjonsbeskrivelsene i a-meldingen.

 

Hvorfor endres beskrivelsene?

Formålet med endringen er å i større grad å kunne automatisere saksbehandlingsprosesser både for NAV, pensjonsinnretninger (som benytter a-ordningsdata i forbindelse med OTP) og andre brukere av Aa-registeret. Endringen vil gjøre det enklere for arbeidsgiver siden de slipper å måtte gi ekstra informasjon utover det som meldes inn til a-ordningen.

 

For eksempel vil banker og forsikringsselskap (Pensjonsinnretninger), som bruker a-ordningsdata for beregning av obligatorisk tjenestepensjon (OTP), ha behov for å vite om en permisjon som er rapportert til a-ordningen/Aa-registeret, er en lovfestet permisjon eller ikke. Dette er informasjon som er nødvendig for å avklare medlemskap i pensjonsordningen i forbindelse med permisjon.

 

Permisjonsbeskrivelsene

Hvilken permisjonsbesrkivelse som skal velges avhenger av hva slags permisjon det er snakk om. Her er oversikten over permisjonsbeskrivelsene som gjelder ut 2022, og beskrivelsene som gjelder fra 2023.

 

Frem til og med 31.12.2022:

 • Permisjon med foreldrepenger
 • Permisjon ved militærtjeneste
 • Utdanningspermisjon
 • Velferdspermisjon

Permisjonsbeskrivelser fra 1.januar 2023

 • Permisjon med foreldrepenger
 • Permisjon ved militærtjeneste
 • Utdanningspermisjon (lovfestet)
 • Utdanningspermisjon (ikke lovfestet)
 • Andre lovfestede permisjoner
 • Andre ikke-lovfestede permisjoner

 

Permisjon med foreldrepenger

Denne beskrivelsen skal velges når arbeidstaker har foreldrepermisjon der det mottas foreldrepenger fra NAV.

 

Permisjon ved militærtjeneste

Dette gjelder når arbeidstaker har permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste.

 

Utdanningspermisjon (lovfestet)

Denne beskrivelsen skal velges når arbeidstaker har permisjon til utdanning i henhold til arbeidsmiljøloven § 12-11.

 

Utdanningspermisjon (ikke lovfestet)

Dersom arbeidstaker har permisjon til utdanning som innvilges av arbeidsgiver, som ikke er lovfestet i arbeidsmiljøloven, skal denne beskrivelsen velges. 

 

Andre lovfestede permisjoner

Denne beskrivelsen skal benyttes for alle andre lovfestede permisjonstyper som ikke er dekket av permisjonsbeskrivelsene over. Denne gjelder både lønnet og ulønnet permisjon.
Eksempler på andre lovfestede permisjoner:

 • Utvidet foreldrepermisjon (permisjon i inntil 2 år etter perioden med foreldrepenger)
 • Permisjon ved overtakelse av fosterbarn
 • Pleie av alvorlig sykt barn eller pleie av noen i livets sluttfase - pleiepenger
 • Fravær for å delta i opplæring for å kunne ta seg av sykt barn
 • Omsorgspermisjon ved fødsel (far, eller annen som bistår mor, sin rett til permisjon i to uker)
 • Omsorgspermisjon til adoptivforeldre og fosterforeldre ved overtakelse av omsorg (to uker)
 • Religiøse høytider (inntil 2 dager)
 • Offentlige verv
 • Svangerskapskontroll
 • Ammefri
 • Nødvendig omsorg for foreldre, ektefelle, samboer, eller registrert partner (inntill 10 dager)
 • Nødvendig omsorg for funksjonshemmet barn over 18 år (inntil 10 dager).

Når arbeidstaker har omsorgsdager (hjemme med kortvarig sykt barn eller ved barnepassers sykdom) skal dette ikke rapporteres som permisjon.

 

Andre ikke-lovfestede permisjoner

Denne beskrivelsen skal benyttes for permisjoner som ikke er hjemlet i arbeidsmiljøloven eller folketrygdloven, men som er avtalt gjennom tariffavtaler eller blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom arbeidstaker har sykefravær som varer mer enn 12 måneder, skal denne kategorien velges.

 

Brukertips - lønnssystem

Her kan du lese mer om hvordan du rapportere permisjon korrekt i ditt lønnssystem

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også 

Hør oss snakke mer om de nye permisjonskategoriene i episoden "Nye kategorier for rapportering av permisjon i 2023"

 

Følg gjerne vår RegelPOD  for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Hør Regelpod her: høre podcast

33 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"