Mine områder
Hjelp

Obligatorisk tjenestepensjon - Nytt fra 2021

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎17-06-2021 08:25 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

Gjennom pensjonsregelverket er private arbeidsgivere, som oppfyller kravene i OTP loven, pålagt å opprette tjenestepensjonsavtale og spare pensjon for sine ansatte.

 

Hvis forslaget i Statsbudsjettet blir vedtatt, trer endringen om innrapportering i kraft fra 1. januar 2021. Arbeidsgivere i privat sektor skal fra og med januar 2021 oppgi i a-meldingen hvem de har avtale om pensjonssparing med.

 

Oppgi organisasjonsnummer

Det er pensjonsinnretningens organisasjonsnummer som skal oppgis i a-meldingen og det vil bli eget felt i lønnssystemene for å legge inn dette.

 

Det er mulig å oppgi flere organisasjonsnummer hvis det er avtaler med flere pensjonsinnretninger.

 

Lønnsarter/Lønnsbeskrivelser

Det skal ikke gjøres endringer på lønnsarter eller lønnsbeskrivelser i lønnssystemet. Pensjonsinnretningene får opplysninger fra Skatteetaten og NAV på bakgrunn av  innskuddsplanen bedriften har med pensjonsinnretningen.

 

Slutt på dobbeltrapportering

I dag oppgis inntekts- og arbeidsforhold opplysninger til pensjonsinnretninger gjennom lønnssystemer eller ulike portalløsninger. Dette danner grunnlaget for arbeidstakeres pensjonssparing. Opplysninger som rapporteres i a-meldingen inneholder samme informasjon som rapporteres til pensjonsinnretningen i dagens system.

 

Skatteetaten og NAV vil dele opplysninger med pensjonsinnretningene arbeidsgiver oppgir at de har avtale med når arbeidsgiver til neste år oppgir pensjonsinnretning i a-meldingen. 

Pensjonsinnretningene får da informasjon om inntekts- og arbeidsforhold som

arbeidsgiver har oppgitt i a-meldingen. Dette betyr at dagens dobbeltrapportering på sikt vil kunne bortfalle.

 

Fra pilot til å gjelde alle i løpet av 2021

Delingsløsningen fra Skatteetaten og NAV til pensjonsinnretningene skal prøves ut i et begrenset omfang fra januar 2021, med mål om utvidelse i løpet av 2021. Målet er at ordningen skal være innført for alle bedrifter i privat sektor i løpet av 3. kvartal 2021.

 

Lønnsforum høst 2020

Ønsker du å lære mer om inn- og utmelding av obligatorisk tjenestepensjon og de nye reglene fra 2021, anbefaler vi at du melder deg på Lønnsforum høst 2020, hvor OTP er et av flere tema. Les mer og meld deg på her.

 

10 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"