avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Ofte stilte spørsmål om inntektsmeldingen

(updated by Vanja Ramsrud VISMA ‎10-02-2020 14:05 )

Digitalt enevalg for innsending av inntektsopplysninger til NAV ble innført for over ett år siden, men fortsatt er det mange som har spørsmål knyttet til den digitale inntektsmeldingen. I denne artikkelen svarer vi på noen av de spørsmålene som ofte dukker opp på vår support.

 

Hva skal oppgis som første fraværsdag på inntektsmeldingen når arbeidsgiverperioden består av flere perioder med fravær?

 

Ved sykefravær skal både første dag i arbeidsgiverperioden og første fraværsdag angis på inntektsmeldingen som arbeidsgiver sender til NAV. Ofte vil disse to tidspunktene være sammenfallende, men ikke alltid. Flere korte fraværstilfeller som til sammen utgjør en og samme arbeidsgiverperiode jf. ftrl. § 8-19, 2. ledd, er et eksempel på det. I et slikt tilfelle er det det første dag i fraværstilfellet som går utover arbeidsgiverperioden som skal angis som første fraværsdag.

 

Eksempel

Fraværstilfelle 1: I uke 1 er arbeidstaker egenmeldt syk mandag, tirsdag, onsdag og på jobb resten av uka.
Fraværstilfelle 2: Arbeidstaker blir sykmeldt i hele uke 2 frem til onsdag i uke 3. Arbeidstaker er på jobb resten av uke 3.
Fraværstilfelle 3: Onsdag i uke 4 blir arbeidstaker sykmeldt på nytt i to uker.

 

I henhold til ftrl. § 8-19, 2. ledd skal alle disse fraværsperiodene regnes med i samme arbeidsgiverperiode fordi det har gått mindre enn 16 dager mellom hvert fraværstilfelle. Underveis i fraværstilfelle 3 vil det ha løpt en full arbeidsgiverperiode, og arbeidsgiver skal da sende inntektsmelding til NAV. Arbeidsgiver skal her oppgi alle dagene i arbeidsgiverperioden. Første fraværsdag vil være det fraværstilfellet som går utover arbeidsgiverperioden, i dette eksempelet onsdag i uke 4.

 

Skal det sendes ny inntektsmelding eller endringsmelding når det underveis i en løpende sykmelding fastsettes ferie?

 

Nei, arbeidsgiver skal ikke sende ny eller endret inntektsmelding dersom det avtales avvikling av ferie i en løpende sykmeldingsperiode der inntektsmelding allerede er sendt inn på et tidligere tidspunkt. Det er arbeidstaker som har ansvar for å melde fra om dette på søknaden om sykepenger.

 

Ferie som derimot er fastsatt før arbeidstaker blir sykmeldt skal angis på inntektsmeldingen når denne sendes inn første gang.

 

Arbeidstaker går rett fra sykmelding og over til foreldrepermisjon med foreldrepenger. Skal det sendes ny inntektsmelding?

 

Når arbeidstaker går rett fra en ytelse og over på en annen, skal det beregnes nytt grunnlag og arbeidsgiver skal derfor sende inn ny inntektsmelding i slike tilfeller.

 

Skal egenmeldingsdager telle med i arbeidsgiverperioden som oppgis på inntektsmeldingen?

 

Ja, egenmeldingsdager regnes med i arbeidsgiverperioden på samme måte som sykmeldingsdager.

 

Eksempel

Arbeidstaker er egenmeldt fra 1.-3. februar. Arbeidstaker blir deretter sykmeldt fra 4. - 20. februar. Som arbeidsgiverperiode oppgis 1. - 16. februar.

 

Arbeidstaker blir sykmeldt før ny arbeidsgiverperiode. Skal det sendes ny inntektsmelding?

 

Dersom det er utbetalt en full arbeidsgiverperiode, og arbeidstaker på nytt blir syk før det har gått 16 dager etter at arbeidet ble gjenopptatt, vil det ikke foreligge noen ny arbeidsgiverperiode. Arbeidstaker vil i et slikt tilfelle ha krav på sykepenger fra NAV. Arbeidsgiver må allikevel sende inn ny inntektsmelding selv om det ikke har skjedd noen endringer med betydning for grunnlaget siden forrige sykefravær.

 

Eksempel

Arbeidstaker har vært sykmeldt i 3 uker og det er utbetalt en full arbeidsgiverperiode, samt at inntektsmelding er sendt for dette fraværet. Arbeidstaker gjenopptar arbeidet 1 dag, og blir på nytt sykmeldt i 2 uker. Her skal arbeidsgiver sende ny inntektsmelding som knytter seg til det siste fraværet. Merk at arbeidsgiverperioden som er angitt på forrige inntektsmelding også skal oppgis på den nye inntektsmeldingen.

 

Hva skal oppgis som refusjonsbeløp dersom gjennomsnittlig månedsinntekt er høyere enn det arbeidsgiver etter avtale er forpliktet til å forskuttere?

 

Det er avtalen som styrer hva arbeidsgiver er forpliktet til å utbetale til arbeidstaker utover arbeidsgiverperioden. Dersom avtalen angir at arbeidsgiver skal forskuttere fastlønn, og dette beløpet er mindre enn den gjennomsnittlige månedsinntekt som er beregnet, kan arbeidsgiver forholde seg til avtalen ved utbetaling av sykepenger etter arbeidsgiverperioden. Det overskytende vil da arbeidstaker motta direkte fra NAV. På inntektsmeldingen skal arbeidsgiver oppgi som refusjonsbeløp det som faktisk forskutteres. I et tilfelle som angitt her vil arbeidsgiver da oppgi fastlønn.

 

Lær mer om sykepenger og inntektsmelding

 

På kurset “Sykepenger - det du må vite” kan du lære mer om hvordan sykepenger skal beregnes og hvordan dette korrekt skal innrapporteres til NAV. Les mer og meld deg på.