Mine områder
Hjelp

Overtidsmat - endring i skattemessig behandling fra 2019

av Anonymous (Oppdatert ‎09-06-2021 11:14 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem av Regjeringen 15. mai, foreslås det flere endringer knyttet til skattlegging av utvalgte naturalytelser. En av endringene som er foreslått gjelder hvordan overtidsmat skal håndteres skattemessig.

Hvorfor endringer?
Bakgrunnen for endringsforslaget er at Finansdepartementet ønsker å modernisere og forenkle skattereglene for blant annet overtidsmat.

Dagens regler
Dersom de ansatte jobber overtid og derfor har et sammenhengende fravær fra hjemmet på mer enn 12 timer, kan arbeidsgiver dekke overtidsmat skattefritt.

 

Skattefri overtidsmat kan dekkes på tre ulike måter:

Naturalytelse - arbeidsgiver kjøper inn mat til de ansatte. Benyttes denne ordningen gjelder ingen beløpsmessige begrensninger, utover at måltidet skal være rimelig.


Refusjonsordning - de ansatte kjøper mat selv, og får refundert faktiske utgifter ved å levere kvittering eller bilag. Dekkes overtidsmat på denne måten, gjelder en beløpsmessig begrensning på kr. 90,- pr. måltid. Det betyr at ved refusjon utover kr. 90,- vil overskytende beløp anses som en skattepliktig fordel for den ansatte.

Utgiftsgodtgjørelse - de ansatte får matpenger skattefritt, uten at kvittering eller bilag leveres. På samme måte som ved refusjon gjelder en beløpsmessig begrensning på kr. 90,- pr. måltid. Godtgjørelse utover

kr. 90,- anses som en skattepliktig fordel for den ansatte.

Forslag til nye regler
Kravet om fravær fra hjemmet på mer enn 12 timer for å kunne motta overtidsmat skattefritt, fjernes. Etter de nye reglene kan overtidsmat dekkes skattefritt innenfor en beløpsmessig begrensning, dersom de ansatte arbeider minimum 10 timer sammenhengende.

Beløpsmessig begrensning vil bli gitt av departementet i statsbudsjettet for 2019.
Måltidet kan spises før den ansatte har arbeidet 10 timer, så lenge den totale arbeidstiden oppfyller kravet til varighet.

De nye reglene vil gjelde uavhengig av om arbeidsgiver kjøper inn måltidet og tilbyr det som naturalytelse, eller om den ansatte kjøper inn måltidet selv og får refundert de faktiske utgiftene. Benyttes refusjon vil det fortsatt være krav om kvittering eller bilag for at skattefritaket skal gjelde.

Når de nye reglene trer i kraft vil skattefritaket på matpenger som godtgjøres uten kvittering eller bilag oppheves.

Når vil endringene gjelde fra?
Regjeringen legger opp til at endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2019.

1 Kommentar
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"