Mine områder
Hjelp

Gaver i arbeidsforhold - Endring i skattemessig behandling fra 2019

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎09-06-2021 11:14 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

I revidert budsjett som ble lagt frem 15. mai har regjeringen foreslått flere endringer i reglene for skattlegging av naturalytelser.

 

Skattepliktig
I utgangspunktet er gaver mottatt i arbeidsforhold skattepliktig inntekt. Skatteplikten gjelder uavhengig av om gaven blir gitt direkte fra arbeidsgiver eller fra en tredjepart, så lenge mottakeren får gaven som følge av sitt arbeidsforhold.

 

Skattefrie gaver
Enkelte gaver i arbeidsforhold er fritatt for skatt innenfor rammer og beløpsgrenser som er fastsatt i Finansdepartementets forskrift til skatteloven, § 5-15-1. Det kommer endring i denne forskriften fra 2019.

 

Gaver fra tredjepart
Nedenfor finner du en tabell med dagens regler og nye regler fra 2019. En viktig endring er at verdien av gaver fra tredjeparter inngår i de maksimale fordelsbeløpene.

Som arbeidsgiver blir du fra 2019 ansvarlig for å fange opp, vurdere og eventuelt lønnsrapportere, beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av gaver fra tredjeparter.

 

Generell ordning/naturalytelse
Vilkåret om at interne gaver må gis som ledd i en generell ordning videreføres. Dette vilkåret vil ikke gjelde for gaver som gis av en tredjepart. At gavene må være naturalytelser (ikke kontanter) vil fortsatt gjelde.

 

Tabell over dagens regler og de nye regler fra 2019

 

 

Dagens regler

Nye regler fra 2019

 

Kun gaver fra arbeidsgiver.

Gaver fra arbeidsgiver og tredjepart.

Ansettelsestid

Kr   8 000

Kr 12 000 - Gullklokke m/inskripsjon

Ansettelsestid: 25, 40, 50 og 60 år

Kr  8 000

Ansettelsestid: 20 år og deretter hvert 10. år

Bedriften er 25 år eller delelig med 25

Kr  3 000

Kr  4 000

Bedriften er 50 år eller delelig med 50

Kr  4 500

Foreslått opphevet i høring. Ikke nevnt i prop.86 LS

Ansatt fyller 50, 60, 75 eller 80 år

Kr  3 000

Kr  4 000

Ansatt fyller 50 år og deretter ved runde år

Ansatt slutter etter minst 10 år i bedriften

Kr  3 000

Kr  4 000

Ansatt går av med pensjon

Kr  3 000

Kr  4 000

Ansatt gifter seg

Kr  3 000

Kr  4 000

Forslags-premie

Kr  2 500

Oppheves

Andre gaver (julekurv, sommergave etc.)

Kr  1 000

Kr  1 000

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi (rimelig flaske vin, blomster og konfekt)

Skattefritt

Skattefritt

Verdi over beløpsgrensene

Skattepliktig

Skattepliktig

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"