avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Syk i ferien - hvilke rettigheter har arbeidstaker?

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎09-06-2021 11:15 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

I forbindelse med ferieavvikling dukker det gjerne opp tilfeller der arbeidstaker blir syk enten før, eller under ferieavvikling. Hvordan skal arbeidsgiver håndtere dette? 

 

I ferieloven er det fastsatt regler som sikrer arbeidstaker som har vært syk i ferien rett til ny ferie. Dette er regulert i ferieloven § 9, nr. 1. Bestemmelsen regulerer arbeidstakers rettigheter både når sykdom inntrer før ferieavviklingen og når sykdom inntrer i ferien.

 

Syk før ferien

Dersom arbeidstaker er syk før ferien starter, kan ferien kreves utsatt til senere i ferieåret. Det stilles krav om at arbeidstakeren må være helt arbeidsufør for å få utsatt ferien. Det holder altså ikke med en gradert sykmelding. I tillegg er det er krav at arbeidsuførheten må dokumenteres med en legeerklæring.

 

Kravet om å få utsatt ferien må fremsettes senest innen utløpet av siste arbeidsdag arbeidstaker skulle hatt før feriens start.

 

Syk i ferien

Når det gjelder sykdom som inntrer i ferien, kreves det også her hel arbeidsuførhet samt legeerklæring for å ha rett til å utsette ferien .

 

Dersom man er syk før ferien begynner, så kan man velge å avvikle ferien sin som planlagt, for så å kreve å få utsatt de dagene i ferien man faktisk var syk. Man mister altså ikke retten til å kreve utsatt dager man har vært syk i ferien selv om man starter ferien syk uten å benytte seg av muligheten i ferieloven til å utsette hele ferien pga sykdom før ferien starter.

 

Blir hele ferien utsatt ved sykdom?
Dersom man får utsatt ferien sin pga sykdom i ferien, får arbeidstaker kun tilbake de dagene han/hun faktisk var syk i ferien. Har arbeidstaker hatt 4 uker ferie, men var syk i 8 av disse dagene, er det 8 dager han/hun da kan kreve utsatt til senere i ferieåret.

 

Dersom arbeidstaker derimot benytter seg av muligheten til å utsette ferien på grunn av sykdom som inntrer før ferien, utsettes hele ferieperioden. Har arbeidstaker for eksempel avtalt tre uker ferie, men velger å utsette denne på grunn av sykdom før ferien, må han/hun tilbake på jobb så snart man blir frisk, selv om dette er i løpet av disse tre ukene. Arbeidstaker kan ikke forlange å få ta ut resten av ferien som var planlagt her. Merk at dersom det er hovedferieperioden, ferie i perioden 1 juni – 30 september som utsettes, kan ikke den utsatte ferien kreves avviklet på et senere tidspunkt i denne perioden.