avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Permitterte og feriepenger - er det gjort riktig lønnstrekk?

av Ivar Grøndahl1

Mange av de henvendelsene vi får nå tyder på at flere som har hatt til hensikt å utbetale feriepenger med trekk i juni for permitterte arbeidstakere, har gjort dette feil ved å beregne en inntekt på lønnskjøringen som arbeidstaker ikke har hatt krav på. Vi gir derfor her en kort gjennomgang av utbetaling av feriepenger slik at man kan ta en sjekk på om man har utbetalt feriepengene korrekt.

 

Ferielovens regler for utbetaling av feriepenger
Feriepenger skal som hovedregel utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til.

 

Vanlig praksis for utbetaling av feriepenger
Når ansatt i en “normalsituasjon” er i vanlig arbeid, utbetales gjerne alle feriepenger i juni og det trekkes for full ferie på samme lønnskjøring. Det betyr at ansatte får den lønnen som ble trukket i juni utbetalt når de avvikler ferien ellers i året.

 

Hva skjer med feriepenger/lønnstrekk når ansatt er 100 % permittert i juni?
Når en ansatt er 100 % permittert, er det ikke lønn å trekke i ved utbetaling av feriepenger. Dette fordi arbeidstaker ikke har rett til lønn fra arbeidsgiver utover arbeidsgiverperioden under permitteringen.

 

Dersom arbeidsgiver har valgt å utbetale alle feriepengene i juni og ansatt ikke avvikler ferie i juni, har vedkommende ingen lønn til gode når ferie skal avvikles. Det har da blitt utbetalt både feriepenger og dagpenger for samme periode - dvs for juni.


Eksempel: Ansatt har opptjent kr 45 000 i feriepenger og får dette utbetalt i juni. Arbeidstaker har månedslønn kr 44 000, men er 100 % permittert, dvs det utbetales ikke lønn og det trekkes ikke for ferie. Han er tilbake i fullt arbeid fra 1. august, og skal avvikle 2 uker ferie i august. Han skal da ha kr 44 000 i månedslønn minus kr 20 000 for “Trekk i lønn for ferie” (10 dager a kr 2 000). (Samme prinsipp om 21,67 eller 26 - deler benyttes).

 

Vi ser at noen arbeidsgivere har utbetalt feriepenger som vanlig, men ved en feil også har lagt inn månedslønn på den permitterte arbeidstakeren i juni fordi det er feriepengekjøring. Deretter har arbeidsgiver trukket for 5 uker ferie. Her vil den ansatte kun ha tilgode differansen mellom månedslønn og ferietrekket for 5 uker fordi vedkommende er 100 % permittert og ikke skulle hatt lønn i juni. Det skulle altså ikke vært registrert noe fast månedslønn på denne personen når feriepengene ble utbetalt.


Eksempel: Ansatt har opptjent kr 45 000 i feriepenger og får dette utbetalt i juni. Han har månedslønn kr 44 000, er 100 % permittert. Det legges inn kr 44 000 i månedslønn og trekkes kr 50 000 i “Trekk i lønn for ferie”. Han er tilbake i fullt arbeid fra 1. august, og skal avvikle 2 uker ferie i august. Han har da kun 3 dager lønn til gode (differansen mellom en månedslønn og trekk i lønn for 5 uker). Arbeidstaker skal da ha kr 44 000 i månedslønn minus kr 14 000 “Trekk i lønn for ferie” (7 dager a kr 2 000). (Samme prinsipp om 21,67 eller 26 - deler benyttes).

 

Hva skjer med feriepenger/lønnstrekk når ansatt er 50 % permittert i juni?
Når en ansatt er 50 % permittert, skal det i utgangspunktet utbetales 50 % lønn.

 

Er det utbetalt feriepenger i juni pluss 50 % lønn og trukket for 5 uker ferie av 50 % lønn, skal det utbetales 50 % lønn når ansatt avvikler ferie.


Eksempel: Ansatt har opptjent kr 45 000 i feriepenger og får dette utbetalt i juni. Han har månedslønn kr 44 000, er 50 % permittert. Det legges inn kr 22 000 i månedslønn og trekkes kr 25 000 i “Trekk i lønn for ferie”. Han er tilbake i fullt arbeid fra 1. august, og skal avvikle 2 uker ferie i august. For de 2 ukene ferie skal han ha 50 % lønn, dvs kr 10 000 plus lønn for 100 % arbeid i 12 dager i august, kr 24 000.

 

Er det utbetalt feriepenger i juni pluss 50 % lønn og trukket for 5 uker ferie av 100 % lønn, mye av trekket vil da ha blitt gjort i feriepengene, skal det utbetales 100 % lønn når ansatt avvikler ferie.


Eksempel: Ansatt har opptjent kr 45 000 i feriepenger og får dette utbetalt i juni. Han har månedslønn kr 44 000, er 50 % permittert. Det legges inn kr 22 000 i månedslønn og trekkes kr 50 000 i Trekk i lønn for ferie. Han er tilbake i fullt arbeid fra 1. august, og skal avvikle 2 uker ferie i august. For de 2 ukene ferie skal han ha 100 % lønn, dvs kr 20 000 pluss lønn for 100 % arbeid i 12 dager i august kr 24 000, til sammen en ordinær månedslønn på kr 44 000.


Har arbeidstaker avviklet ferie før feriepengeutbetalingen?
Husk at dersom arbeidstaker har avviklet ferie før feriepengeutbetalingen, f.eks. en uke vinterferie i februar, og fått vanlig lønn utbetalt under ferien, så må arbeidsgiver trekke dette beløpet på et senere tidspunkt. Dersom arbeidstaker f.eks. er permittert, og utbetaling av feriepenger samt trekk for ferie først gjøres når ferien skal avvikles, så har arbeidsgiver et beløp til gode hos arbeidstaker for den ferien som ble avviklet med lønn, dette kan da etter nærmere avtale trekkes i feriepengene - eventuelt i lønn når permitteringsperioden er over og arbeidstaker er tilbake på arbeid.

 

3 Kommentarer
Rune Mathisen
CONTRIBUTOR ***
av Rune Mathisen (Oppdatert ‎15-09-2020 10:43 av Rune Mathisen )

Hei. Det forutsettes i eksempel 1 at: "Det har da blitt utbetalt både feriepenger og dagpenger for samme periode - dvs for juni". Dersom arbeidstakeren har oppgitt ferie på dagpengekortet til nav for samme periode -  dvs. for juni, endres da forutsetningen om at arbeidstaker har ingen lønn til gode når ferie skal avvikles?

av Ivar Grøndahl1

Nei, har ikke lønn tilgode da vedkommende er 100 % permittert og ikke har krav på lønn i juni. At det avvikles ferie i juni betyr jo at det ikke avvikles ferie i f eks juli og NAV utbetaler dagpenger for juli.

/ivar

Rune Mathisen
CONTRIBUTOR ***
av Rune Mathisen

Takk for svar. En permittert arbeidstaker som avvikler ferie, skal, som kjent, oppgi ferie på sitt meldekort til NAV og vil ikke få utbetalt dagpenger for denne perioden. Når ferieavvikling under permittering er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og dette er oppgitt av arbeidstaker til NAV, så må det også hensyntas av arbeidsgiver.