avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Personalrabatter - Endring i skattemessig behandling fra 2019

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎09-06-2021 11:16 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

I revidert budsjett som ble lagt frem 15. mai har regjeringen foreslått flere endringer i reglene for skattlegging av naturalytelser.

 

Hvorfor endringer?
Endringene skal bl.a. bidra til en klargjøring av arbeidsgivers plikter når ansatte i arbeidsforholdet mottar naturalytelse fra andre enn arbeidsgiver selv. Etter departementets vurdering vil det også gi en klarere avgrensning slik at det blir lettere for arbeidsgiver å vite når det foreligger skattepliktige rabattordninger.

 

Når vil endringene gjelde fra?
For at arbeidsgivere skal få tid til å gå gjennom regler og rutiner for ytelser til de ansatte, legger regjeringen opp til at endringene skal gjelde fra inntektsåret 2019.

 

Naturalytelser
Naturalytelser er alle ytelser i et arbeidsforhold som ikke er kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler. Fordel i form av naturalytelser i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig inntekt.

 

Personalrabatter
Når det gjelder skattefrie personalrabatter er det foreslått at rabattene skal verdsettes ut fra omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Det betyr at en fordel på personalrabatter vil være lik for alle, uavhengig av hvor i produksjons- eller salgskjeden arbeidstaker er ansatt.

 

Skattefri personalrabatt kan ikke overstige 50 prosent av prisen på varen eller tjenesten. I tillegg vil det bli innført en øvre beløpsgrense for hvor mye den samlede verdien av slike rabatter arbeidstaker kan motta skattefritt i løpet av året. Denne beløpsgrensen vil bli fastsatt i tilknytning til statsbudsjettet for 2019.

 

Nytt for deg som arbeidsgiver
Det nye forslaget pålegger deg som arbeidsgiver å foreta forskuddstrekk, betale arbeidsgiveravgift og rapportere skattepliktige fordeler som ansatte får gjennom arbeidsforholdet fra andre, som f.eks. dine leverandører, kunder mv.. Her må du som arbeidsgiver ha oversikt over alle rabatter ansatte får, både i din bedrift og rabatter gitt av kunder/leverandører.