Mine områder
Hjelp

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å «legge ut» for flybilletter og hotellovernattinger?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎09-06-2021 11:15 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Utenriksdepartementet (UD) ville pålegge sine ansatte å forskuttere kostnader til flybilletter og hotellovernattinger når de var på tjenestereise. Norsk Tjenestemannslag (NTL) mente at staten som arbeidsgiver ikke kunne pålegge ansatte å forskuttere slike kostnader.

Løpende belastet
Kostnader til flybilletter og hotellovernattinger kunne dreie seg om betydelige beløp, og utgiftene til flybilletter ble løpende belastet den enkelte ansatte ved forfall, mens reiseregningen først inngis etter at tjenestereisen er avsluttet. I sum var dette forhold som innebar at mange opplevde at den personlige økonomien ble uoversiktlig. Det var ikke innenfor arbeidsgivers styringsrett å bestemme en slik ordning, mente NTL.

 

Tingretten/Lagmannsretten
Saken ble brakt inn for rettsapparatet. Dom ble avsagt i Oslo tingrett i 2015, og i Borgarting lagmannsrett i 2018, hvor NTL/LO i begge instanser fikk medhold i at det ikke er innenfor arbeidsgivers styringsrett å bestemme at ansatte skal forskuttere kostnader til flybilletter og hotellovernattinger.

Høyesteretts ankeutvalg
Staten ved UD anket Borgarting lagmannsretts dom av 30. april 2018. Høyesteretts ankeutvalg har 10. juli i år avvist anken. Dermed er lagmannsrettens dom rettskraftig.

 

Betydning for deg som arbeidsgiver?
Dette vil også ha betydning for private virksomheter. Arbeidsgiver kan, etter denne dommen, ikke kreve at de ansatte forskutterer kostnader til flybilletter og hotellovernattinger på tjenestereiser. Selvfølgelig kan bedriften og de ansatte bli enige om en ordning der de ansatte forskutterer slik kostnader.

 

Blir bedriften og de ansatte ikke enige om en slik ordning, kan altså ikke arbeidsgiver pålegge de ansatte å forskuttere slike kostnader. Enten må faktura da sendes direkte til arbeidsgiver, eller de ansatte må få disponere firmakort.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"