Mine områder
Hjelp

Privat tjenestepensjon - fra første dag&krone

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎29-06-2021 19:59 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

Regjeringen foreslår nå endringer slik at det skal opptjenes pensjon fra første krone og fra første dag i et arbeidsforhold. 


Det foreslåes videre å fjerne aldersgrensen på fylte 20 år og minstekravet til 20% stilling. Dette skal erstattes med en regel om at ansatte skal meldes inn i ordningen når lønnsinntekten overstiger grensen for rapporteringspliktig lønn til skattemyndighetene via a-ordningen. 

 

Det foreslås et minstekrav til pensjonssparing på 2 prosent av inntekt fra første krone.

 

Endringen i aldersgrense vil som hovedregel innebære at den ansatte skal være omfattet av foretakets pensjonsordning fra fylte 13 år, samtidig som muligheten for å fastsette lavere aldersgrense fjernes. 

 

Regjeringens forslag skal nå opp til behandling i Stortinget - forventet ikrafttredelse er 2023. 

 

Du kan lese hele Regjeringens forslag her

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"