Mine områder
Hjelp

Rettigheter i påsken for arbeidstakere

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎28-04-2021 14:45 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Nå nærmer påsken seg, og hvert år får vår supportavdeling mange spørsmål om arbeidstakers rettigheter knyttet til påsken. Dette kan være rett på lønn, antall feriedager som avvikles i påskeuka eller sykepenger ved sykefravær i påsken. Her får du en liten oversikt over de mest aktuelle temaene.

Rett på lønn
Det er ikke lovfestet rett til lønn for de bevegelige helligdagene i påsken. Det vil si at man ikke har krav på lønn dersom dette ikke følger av tariffavtale eller bedriftsintern avtale.

De fleste tariffavtaler har bestemmelser om lønnsutbetalinger på bevegelige helligdager. Man må være fagorganisert, eller på annen måte omfattet av tariffavtalens regler dersom man skal kunne gjøre gjeldende krav på lønn etter denne. Dersom man ikke omfattes av slike tariffavtaler, vil spørsmålet om man har krav på lønn på slike dager avgjøres av arbeidsavtalen, eller praksis i den virksomheten man arbeider i.

Når det gjelder lønn på bevegelige helligdager må man som hovedregel skille på de arbeidstakerne som har månedslønn, og de som har timelønn. Arbeidstakere som har avtale om fast månedslønn vil som regel ha avtale om fast lønn utbetalt hver måned uavhengig av hvor mange arbeidsdager/fridager det er i hver enkelt måned. Har arbeidstaker slik avtale skal man heller ikke trekke de i lønn for bevegelige helgedager. Timelønnede derimot vil i utgangspunktet kun få lønn for de timene de faktisk er på jobb. Det fleste spørsmålene vi får om arbeidstakers rett på lønn i påsken gjelder arbeidstakere som har timelønn.

Feriedager i påsken
Hvor mange feriedager bruker man egentlig når man har påskeferie?

Hvis man legger til grunn at den ansatte avvikler ferie fra og med mandag i påskeuka til og med 2. påskedag har den ansatte etter ferielovens bestemmelser avviklet 4 feriedager. At man i et slikt tilfelle har forbrukt flere feriedager enn antallet arbeidsdager i samme periode henger sammen med ferielovens virkedagsbegrep.

I ferielovens § 5 defineres virkedag som “alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager”. Dette innebærer at lørdag regnes som virkedag etter ferielovens system uavhengig av om arbeidstaker faktisk har arbeidsdag på lørdag. I henhold til ferieloven består følgelig en ferieuke som hovedregel av 6 virkedager, mens antallet arbeidsdager i løpet av en uke som regel er 5 dager. Virkedager er med andre ord ikke det samme som en faktisk arbeidsdag. Hvorvidt man beregner ferie etter virkedager eller arbeidsdager har ingen betydning for feriefritiden forutsatt at samme begrep legges til grunn både i forhold til opptjente og avviklede feriedager.

Sykdom i påsken
Hva med arbeidstakere som er syke i påsken, hvordan løses utbetalingen av sykepenger?

 

Fra arbeidsgiver får man i arbeidsgiverperioden sykepenger for de dagene man faktisk skulle ha arbeidet. Dersom det er NAV som yter sykepengene, så utbetales sykepenger for alle dagene i uken unntatt lørdag og søndag, jf. folketrygdloven § 8-11. Dette gjøres uavhengig av om det er røde dager i løpet av uken, eller ikke. Det vil si at når NAV utbetaler sykepenger for en uke, så teller dette som 5 stønadsdager, uavhengig av både sykmeldingsgrad og faktiske arbeidsdager denne uken.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"