Mine områder
Hjelp

Massasje og behandlingsutgifter

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎28-04-2021 14:45 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Naturalytelser som arbeidsgiver gir sine ansatte er som hovedregel en skattepliktig fordel. Enkelte ytelser er imidlertid helt eller delvis skattefrie.

 

Dersom arbeidsgiver dekker behandlingsutgifter

Vi ser at det ikke er uvanlig at arbeidsgiver dekker ansattes utgifter til behandling. Arbeidsgivers dekning av ansattes kostnader til behandling av sykdom eller skade, er skattepliktig som lønn. Fysikalsk behandling for ansatte som arbeidsgiver betaler for, vil derfor som hovedregel også falle inn under opplysnings- og skatteplikten.

 

Massasje - unntak fra skatteplikt

Massasje og behandling som er rettet mot å redusere muskelspenninger, vil i konkrete tilfeller kunne være tiltak for å forebygge skader og belastningslidelser som er forårsaket av selve arbeidssituasjonen, og vil derved kunne være skattefrie tiltak.

 

Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse, BFU 60/07, gitt føringer for hvilke krav som stilles til at massasje betalt av arbeidsgiver skal være et skattefritt tiltak.

 

Sammenheng

For at en ordning hvor arbeidsgiver betaler for massasje til de ansatte ikke skal innebære skattepliktig fordel, må det være er en reell sammenheng mellom arbeidssituasjonen og den forebyggende behandlingen. Videre er det en forutsetning at ordningen ikke omfatter mer og flere behandlingstyper enn det som er nødvendig for å forebygge arbeidsfremkalte skader og sykdom hos den ansatte.

 

Utdannet massør

Skattedirektoratet legger i forhåndsuttalelsen til grunn at massasjen i dette tilfellet utføres på profesjonelt grunnlag, dvs av en utdannet massør.

 

I bedriftens lokaler

Den forebyggende behandlingen skjer i nær tilknytning til arbeidssituasjonen når den utføres i arbeidsgivers kontorlokaler.

 

Ut i fra opplysningene ovenfor mener Skattedirektoratet at massasjen ikke fremstår som et ensidig tilbud til arbeidstakerne, men like mye i arbeidsgivers interesse. Et slikt tilbud vil erfaringsmessig forebygge/helbrede belastningsplager og forebygge mer langvarige skader og sykefravær.

 

Når arbeidsgiver iverksetter tiltak med sikte på å avhjelpe de problemene som er forårsaket av selve arbeidet, innebærer dette i utgangspunktet ikke noen skattepliktig fordel for de ansatte.

 

Bedriftshelsetjeneste

Arbeidstakers fordel ved å delta i bedriftshelsetjeneste/bedriftslegeordning er ikke skattepliktig når ordningen hovedsakelig omfatter forebyggende helseundersøkelser og ikke behandling av sykdom. Mindre tiltak, for eksempel reseptutstedelse som ledd i en ellers vanlig forebyggende bedriftshelsetjeneste, vil også være skattefrie. Det samme gjelder behandling av yrkesskader.

 

Trening i arbeidstiden

Fordel ved at arbeidsgiver finansierer treningsordninger for ansatte er i utgangspunktet skattepliktig som lønn. For bedrifter som har ansatte med spesielt belastende arbeidsoppgaver, vil ordningene som skal forebygge skader og belastningslidelser, kunne gjennomføres uten fordelsbeskatning.

 

For at slike ordninger ikke skal innebære skattepliktig fordel, er det en forutsetning at det er en reell sammenheng mellom arbeidssituasjonen og treningsopplegget. Videre er det en forutsetning at ordningen ikke omfatter mer og flere treningsformer enn det som er nødvendig for å forebygge skader og sykdom hos den ansatte som har sammenheng med arbeidet.

 

Husk å rapportere i a-meldingen

Det er bedriftens ansvar å innrapportere i a-meldingen fordel på skattepliktige naturalytelser. Eventuell skattepliktig fordel skal tas med i trekk- og avgiftsgrunnlaget i den måneden fordelen oppstår. Det er viktig at arbeidsgiver skaffer deg en oversikt over hvilke regler som gjelder, og derved innrapporterer fordeler slik at dette kommer med på de ansatte sin skattemelding.

 

Lønnsforum vår 2019

Naturalytelser er et tema på kurset Lønnsforum vår 2019. Her kan du få svar på dine spørsmål om blant annet de nye reglene som gjelder personalrabatter, gaver i arbeidsforhold og overtidsmat.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"