Mine områder
Hjelp

Søknaden om sykepenger har blitt digital

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎09-06-2021 11:29 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Arbeidet med å digitalisere sykmeldingen, er en prosess som har foregått over en lengre periode. Nå har arbeidet endelig kommet så langt at arbeidstakere i hele landet har muligheten til å sende hele sykmeldingen, inkludert søknaden om sykepenger, elektronisk til arbeidsgiveren. Det er derfor viktig at alle arbeidsgivere har tildelt de tjenestene i Altinn som er nødvendig for mottak av både sykmeldingen og søknaden om sykepenger digitalt.

 

Tildeling av tjenester i Altinn.

Arbeidsgiver mottar både sykmeldingen, skjemaet for nærmeste leder og søknaden om sykepenger i Altinn. 

 

Det er tre ulike tjenester som må tildeles i Altinn:

 1. «Sykmelding» - tjenesten gir arbeidsgiver tilgang til digitale sykmeldinger som arbeidstakeren sender fra nav.no.
 2. «Sykmelding – oppgi leder» - tjenesten gir tilgang til å melde inn til NAV hvem som er nærmeste leder for den sykmeldte. Det er også her arbeidsgiver oppgir om de forskutterer sykepenger, eller ikke.
 3. «Søknad om sykepenger» - tjenesten gir tilgang til digital søknad om sykepenger som den sykmeldte har fylt ut og sendt inn fra nav.no.

Hvem har tilgang til tjenestene?

Det er ikke alle i virksomheten som har tilgang, eller som bør ha tilgang, til disse tjenestene. De som har tilgang og som også kan tildele tilgangene videre må ha en av disse rollene i enhetsregisteret:

 • daglig leder / administrerende direktør
 • styrets leder
 • innehaver
 • komplementar
 • deltaker med delt ansvar
 • deltaker med fullt ansvar
 • bestyrende reder
 • norsk representant for utenlandsk enhet
 • bostyrer

Arbeidsgiver må vurdere hvem som skal få tilgang på tjenestene.

 

Sykmeldingen levert digitalt, eller på papir- hvem bestemmer?
Arbeidstaker kan foreløpig velge hvordan sykmeldingen skal leveres. Det vil si at dersom arbeidstaker har levert sykmeldingen digitalt, så vil den være levert i tråd med folketrygdloven § 8-18, tredje ledd. Det betyr at arbeidsgiver for eksempel ikke kan nekte å utbetale sykepenger med den begrunnelse at virksomheten ikke har rutiner for å håndtere sykmeldinger som kommer digitalt.

 

Arbeidsgiver kan altså ikke pålegge arbeidstaker en bestemt leveringsmetode, dette er det arbeidstaker selv som har styringsretten over. Det er derfor viktig at alle arbeidsgivere nå har gode rutiner for hvordan mottak av sykmeldinger skal håndteres i virksomheten, både sykmeldinger som kommer digitalt, og de som kommer på papir.

 

Unntak fra digital sykmelding

Det er fortsatt noen som ikke kan levere digital sykmelding, og/eller digital søknad om sykepenger. Dette gjelder;

 • Sykmeldinger som gjelder behandlingsdager eller reisetilskudd (vil komme senere)
 • Sykmelding fra spesialhelsetjenesten, tannlege, kiropraktor eller manuellterapeut (dette jobbes det med)
 • De som ikke har bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå
 • De som har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret
 • Arbeidstakere som ikke har et norsk fødselsnummer eller d-nummer kan ikke sende digital sykmelding
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"