Mine områder
Hjelp

Statsbudsjettet 2023 - saker på lønnsområdet - Vedtatt

av Ivar Grøndahl1

Her er en kort oversikt over de viktigste vedtakene innenfor lønnsområdet  i statsbudsjett for 2023.  

 

Arbeidsgiveravgift

5 % ekstra arbeidsgiveravgift i 2023 (klikk her for egen artikkel)

 

Brakke – kost/diett på brakker

Ved pendleropphold og tjenesteopphold på brakke kan det gis skattefri dekning av merkostnader til kost uavhengig av om det er kokemulighet på brakka eller ikke. Pensjonatsatsen kr 177 pr døgn kan utbetales trekkfritt.

 

Fagforeningskontingent

Maksimalt fradrag for fagforeningskontingent er økt fra 5 800 kroner til 7 700 kroner 

 

Finnmarksfradraget

Finnmarksfradraget er økt fra 20 000 kroner til 20 550 kroner.

 

Firmabil

EL-biler er likestilt med ordinære biler i beskatningen av firmabiler. Det vil si at verdsettingsrabatten på 20 % for elbiler er fjernet.

 

Forskuddssatser

Enkelte satser for utgiftsgodtgjørelse og fradrag ved personbeskatningen fastsettes som forskuddssatser før inntektsåret, med virkning også for skattefastsettingen. Satsene dette gjelder er:

  • kostgodtgjørelse for langtransportsjåfører
  • utgiftsgodtgjørelse for barnepassere
  • utgiftsgodtgjørelse for losji ved opphold i egen brakke/campingvogn
  • utgiftsgodtgjørelse for kost på besøksreiser for skattepliktige som har fri kost på arbeidsstedet
  • fradrag for representasjon

 

Frikortgrense for skatt

Frikortgrensen for skatt er økt fra kr 65 000 til kr 70 000.

 

Pensjon – særskilt skattefradrag

Maksimale beløp for skattefradraget for pensjonister er redusert fra 33 400 kroner til kr 32 825.

 

Personfradrag

Personfradraget er økt  fra 58 250 kroner til 79 600 kroner.

 

Reisefradrag

Kilometersatsen er økt fra 1,65 til 1,70 kroner.

 

Skatt på alminnelig inntekt

Skattesatsen på alminnelig inntekt er videreført på 22 prosent.

 

Skattlegging av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet

Særregelen om skattlegging av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet (ettårsregelen) endres. Antall tillatte oppholdsdager i Norge skal beregnes innenfor hvert inntektsår. Fordeler fra opsjoner i arbeidsforhold skal ikke lenger være omfattet av ettårsregelen.

 

Trinnskatt

Trinn 1 Inntekten mellom 198 350 – 279 149 kroner   1,7 % trinnskatt

Trinn 2 Inntekten mellom 279 150 – 642 949 kroner   4,0 %  trinnskatt

Trinn 3 Inntekten mellom 642 950 – 926 799 kroner 13,5 % trinnskatt*

Trinn 4             Inntekten mellom 926 800 – 1 499 999 kroner 16,5 % trinnskatt

Trinn 5 Inntekten over  1 500 000 kroner 17,5 %  trinnskatt

 

(* bosatte i tiltakssonen Troms og Finnmark 11,5 %)

 

Trygdeavgift

Satsene for trygdeavgift på lønn/trygd er redusert fra 8,0 prosent til  7,9 prosent og  næringsinntekt fra 11,2 prosent til 11,1 prosent. Satsen på pensjon videreføres på 5,1 prosent. Nedre grense i personinntekten / grunnlaget for å beregne trygdeavgift er økt fra kr 64 650 til 69 650 kr.

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også

Følg gjerne vår RegelPOD  for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Hør Regelpod  her: høre podcast

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"