avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Svalbard - Lønnstrekkordningen - Satser naturalytelser 2020

Kost og losji
Fritt opphold pr. døgn (kost og losji) kr 128 pr. døgn (+3 fra 2019)
Kost (alle måltider) kr 91 (+2 fra 2019)
Kost (to måltider) kr 71 (+1 fra 2019)
Kost (ett måltid) kr 47 (+1 fra 2019)
Losji (eget rom eller delt rom) kr 37 (+ 1 fra 2019)

 

Fri bolig:
inntil 40 kvm kr 2 850 pr. måned (+50 fra 2019)
41–65 kvm kr 4 050 pr. måned (+50 fra 2019)
66–90 kvm kr 6 400 pr. måned (+100 fra 2019)
91–125 kvm kr 7 250 pr. måned (+150 fra 2019)
over 125 kvm kr 8 350 pr. måned (+150 fra 2019)

 

Dersom arbeidsgiver subsidierer den skattepliktiges bokostnader skal det foretas beskatning dersom den faktiske husleie er lavere enn fordelssatsen for fri bolig. Skattepliktig fordel fastsettes til differansen mellom fordelssatsen for fri bolig og faktisk husleie.

 

Fri bil
kr 1 950 pr. måned (+ 50 fra 2019)

 

Elektronisk kommunikasjon
Ved beregning av fordel ved arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder på fastlandet for 2020. (uendret fra 2019)

 

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser mv.
Overskudd på utgiftsgodtgjørelser er skattepliktig.

Ved beregning av overskudd på godtgjørelser til dekning av utgifter ved reiser/opphold utenfor hjemmet, både med og uten overnatting, innenlands og utenlands, skal det legges til grunn de samme regler og samme satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2020.

 

Ved beregning av overskudd på fast godtgjørelse for bruk av egen bil i yrket, skal 1/3 av godtgjørelsen, maksimalt kr 1 750 per måned, anses for medgått til dekning av utgifter. Den øvrige delen er skattepliktig.

Ved beregning av overskudd på arbeidsgivers dekning av utgifter til bruk av egen bil og egen snøscooter i yrket, skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2020.

 

For refusjon av utgifter til elektronisk kommunikasjon skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder på fastlandet for 2020.