Mine områder
Hjelp

Sammenstillingsoppgave til ansatte

av Ivar Grøndahl1

Innen 1. februar 2021 skal arbeidsgiver gi en oversikt til arbeidstaker over opplysninger som er innrapportert i a-meldinger gjennom inntektsåret 2020.

Unntak: For opplysninger om lott eller part ved fiske- eller fangstvirksomhet, er fristen 20. februar.

 

Sammenstillingen skal inneholde summerte opplysninger av innrapporterte ytelser som fremgår av § 7-2-9 i skatteforvaltningsforskriften.

 

Det skal gis opplysninger om:

a. feriepengegrunnlaget, jf. ferieloven § 10 første ledd
b. summerte opplysninger om innrapportert forskuddstrekk
c. ansattnummer eller annet nummer som er brukt til å identifisere inntektsmottakeren i arbeidsgivers systemer.


Skatteforvaltningsforskriften § 7-2-9
Det skal gis opplysninger om:
a. ytelser som det skal svares arbeidsgiveravgift av, herunder lønn og annen godtgjørelse og trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser
b. pensjoner, uføreytelser og lignende
c. engangsutbetaling etter individuell pensjonsavtale og engangsutbetaling etter innskuddspensjonsloven
d. trekk ved utbetaling av trygdepremier, premier til pensjonsordninger og fradragsberettiget fagforeningskontingent
e. særskilt fradrag for sjøfolk
f. merutgifter til losji, når arbeidstaker av hensyn til arbeidet må bo utenfor hjemmet og brakkeleie mv. er trukket i lønn eller er betalt direkte av arbeidstakeren
g. forskuddstrekk
h. ytelser som det ikke skal svares arbeidsgiveravgift av, herunder

1. trekkfri godtgjørelse til overnatting og kost, med antall døgn og beløp
2. trekkfri godtgjørelse til kost ved reiser uten overnatting, med antall dager og beløp
3. trekkfri bilgodtgjørelse, med antall kilometer og beløp
4. andre trekkfrie utgiftsgodtgjørelser
5. utbetalinger til næringsdrivende, eksklusiv merverdiavgift

i. andre lønnsopplysningspliktige ytelser.

 

Flere innrapporteringer av samme type ytelse kan summeres og oppgis samlet. Med samme type ytelse menes ytelser som har like egenskaper i innrapporteringen. Der ytelsene består av en trekkpliktig og en trekkfri del skal hver del spesifiseres.

 

Her finner du lenker til brukertips i lønnssystemet:

Visma Lønn
Visma.net Payroll
Huldt & Lillevik

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"