Mine områder
Hjelp

Yrkesbil - skattepliktig eller skattefri bruk?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎19-12-2022 12:45 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Mange arbeidstakere bruker yrkesbilen “bare når de jobber”, og mener at de ikke skal betale skatt av bruken! “Er skattereglene så enkle”?

 

Hva er yrkesbil?

Yrkesbil er en varebil klasse 2 som blant annet skal ha kun én seterad, med godsrom eller lasteplan bak. Bak setene må det være fast beskyttelsesvegg. Godsrommet eller lasteplanet må kunne romme en rettvinklet kasse (også kalt "statskassa") med lengde/bredde/høyde 140 x 90 x 105 cm. Enkleste måten å se at det er en varebil klasse 2 er at bilen har grønne kjennemerker.

 

Arbeidsgiver har biloppstillingsplass

Når arbeidstaker kun benytter yrkesbilen på tjenestereise for arbeidsgiver, og bilen parkeres på arbeidsgivers biloppstillingsplass når oppdraget er ferdig, disponerer ikke arbeidstaker bilen til privatkjøring. Det vil derved ikke være noen skattemessig fordel.

 

Sporadisk bruk - skattefritt

Ansattes lån av arbeidsgivers bil(er) inntil 10 dager pr inntektsår, og maksimalt kjørt 1 000 km er ansett som sporadisk bruk. Slikt lån av arbeidsgivers bil(er) er skattefritt.

 

Disponerer bilen privat

Når arbeidstakere har med seg yrkesbilen hjem, medfører det mulighet for privat bruk. Det er denne fordelen som utløser fordelsbeskatning.

 

Du kan beregne den skattepliktige fordelen med to alternative modeller:

  1. sjablongmodellen som for ordinære firmabiler, men med særskilt bunnfradrag
  2. individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk

Arbeidsgiver og arbeidstaker er bundet av valgt metode for verdsetting for hele inntektsåret. Unntak fra dette gjelder likevel hvis elektronisk kjørebok anskaffes og tas i bruk i løpet av inntektsåret. I slike tilfeller vil individuell verdsetting kunne gjøres fra og med den første hele måneden slik kjørebok brukes.

 

Eksempel:

Ansatt har har sjablongbeskatning på 5 625 kroner pr måned basert på yrkesbilens listepris . Hun synes det er urettferdig, siden bilen brukes veldig lite privat, mellom 100 - 300 km pr måned. Dette arbeidsgiver enig i og installerer elektronisk kjørebok i mars. Fra og med april, som er første hele måned etter at kjøreboken ble installert, ansatt beskattes av faktisk kjørte private kilometer. I april viser kjøreboken at det er kjørt 200 km privat. Dette gir et skattepliktig fordel i april på 680 kroner. 

 

I dette eksempelet må ansatt kjøre mer enn 1 655 km privat for at det “skal lønne seg” å bruke sjablongbeskatning. 

 

Det er kostnader ved installasjon av elektronisk kjørebok. I de tilfellene, som vist i eksempelet over at den skattepliktige fordelen blir lavere, vil også grunnlaget for arbeidsgiveravgift blir mindre. Differansen i skattepliktig fordel her er 4 945 kroner. I avgiftssone I utgjør det 697 kroner i mindre arbeidsgiveravgift.

 

Sjablonmodellen

Dersom du velger sjablongmodellen skal listeprisen reduseres med et bunnfradrag på 50 %, begrenset oppad til kr 150.000. På denne nedjusterte listeprisen benyttes prosentsatsene etter sjablongreglene:

  • 30 % av listepris inntil kr 329.600 og
  • 20 % av overskytende listepris

Dersom yrkesbilen er 3 år eller eldre i hele inntektsåret, skal listeprisen også reduseres med 25 % før man beregner inntektstillegget. Her er det viktig å være klar over at man reduserer først for alder, deretter reduserer man etter etter den særskilte yrkesbilregelen.

 

Det er ikke anledning til å få noen ekstra redusering av listepris på grunn av lang kjørelengde (40.000 km), eller dersom yrkesbilen er en elbil.

 

Hva eller hvor mye som er privat kjøring har ingen betydning når det er  sjablongbeskatning.

Eksempel:

Yrkesbil med listepris kr 500.000. Bilen er over 3 år.

 

Listepris Kr 500.000

Redusering på grunn av alder 25% Kr 125.000

Grunnlag etter redusering for alder Kr 375.000

Redusering 50% maks kr 150.000 Kr 150.000

Grunnlag for fordelsberegning Kr 225.000

   

Fordel  

Kr 225.000 x 30% Kr   67.500

Fordel pr måned Kr    5.625

 

Individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk

Du kan også velge modellen for individuell verdsettelse. Denne metoden innebærer at man skal skattlegges for faktisk kjørte private kilometer med en sats på kr 3,40 per km.

 

Med private kilometer menes:

  • kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser), og
  • annen privat kjøring

For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok. All kjøring utover det som dokumenteres som yrkeskjøring, skattlegges etter satsen over.

 

Eksempel:

Yrkesbil med listepris kr 500.000. Bilen er over 3 år.

Totalt antall kjørte km en måned 1 850 km

Yrkeskjøring 1 050 km

Differanse = Privatkjøring   800 km

Fordel 2 720 kr aktuell måned

 

Innberetning i a-meldingen

Type fordel

Lønns- beskrivelse

Tilleggs- informasjon

Skattetrekk

Arbeidsgiver- avgift

Sjablong

       

Naturalytelse

Yrkesbil tjenstlig behov listepris

Reg.nr.

Listepris

Ja

Ja

         

Km-beskatning

       

Naturalytelse

Yrkesbil tjenstlig behov kilometer

Reg.nr.

Antall km.

Ja

Ja

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også 

Følg gjerne vår RegelPOD  for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Hør Regelpod  her: høre podcast

 

7 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"