Mine områder
Hjelp

Dagdiett - skattefri eller skattepliktig?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎19-12-2022 12:43 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Det er forskjell på hva arbeidstaker kan kreve i dagdiett av arbeidsgiver og hva som kan utbetales skattefritt.

 

“2-sporet system”

Vi må skille på hva ansatte kan kreve i dagdiett, og hva som kan utbetales skattefritt. Hva arbeidstaker kan kreve er regulert av avtale, hva som kan utbetales skattefritt er regulert i lov/forskrift

 

Avtale

 

Hva er statens særavtaler?

Statens særavtaler for reiser er avtaler mellom staten som arbeidsgiver og hovedsammenslutningene i staten (LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio) om hvilke utgifter ansatte i staten skal få dekket når de er på reise for arbeidsgiver. 

 

Avtalene gjelder i utgangspunktet ikke for private virksomheter, men at mange bedrifter velger likevel å følge avtalens bestemmelser.

 

Vilkår for å kreve dag-diett etter statens særavtaler

Etter statens reiseregulativ kan det ikke beregnes diettgodtgjørelse for tjenestereiser dersom reisen er under 15 km, målt etter korteste reisestrekning fra reisens utgangspunkt. Det er videre et vilkår at reisen varer utover 6 timer.

 

Definisjon av reise i særavtalen

  1. Pålagt eller godkjent reise av ikke fast karakter (tjenestereise), eller
  2. rutinemessig fast tjenesteoppdrag som inngår i arbeidstakerens ordinære arbeidsoppgaver.

 

Satser i særavtalen

Reisetid

Sats 

Under 6 timer

kr     0,-

Fra 6 timer inntil 12 timer

kr 324,-

Fra og med 12 timer

kr 603,-

 

Måltidstrekk i særavtalen

Dersom enkeltmåltider er dekket av andre enn arbeidstaker selv, foretas det måltidstrekk​ tilsvarende 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av den aktuelle satsen. Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billett utgiftene.

 

Reiseregning

Dato og klokkeslett for når reisen begynte og når den ble avsluttet, spesifiseres på reiseregningen. Dersom det finnes program for oppholdet, skal dette vedlegges reiseregningen.


Skatteregler

 

Trekkfrie satser

Reisetid

Sats 

Under 6 timer

kr     0,-

Fra 6 timer inntil 12 timer

kr 200,-

Fra og med 12 timer

kr 400,-

 

Merkostnader til mat

Trekkfri dekning av utgifter til mat forutsetter at arbeidstaker har merkostnader. Det avgjørende er ikke hva som rent faktisk er av ekstra utgifter til mat. Om det er merkostnader vurderes ut fra om man normalt vil pådra seg ekstra utgifter på denne typen reiser. I vurderingen er det naturlig å ta utgangspunkt i arbeidssituasjonen og vurdere om reisen er en del av den normale arbeidssituasjon eller ikke. 

 

Når arbeidstaker har stedbunden arbeidsplass og utfører mer enn 50 % av sine arbeidsoppgaver der, kan det etter skattereglene anses at vedkommende har merutgifter til mat på reiser for arbeidsgiver.

 

Yrkesreise

Hva som er en tjenestereise skal vurderes etter yrkesreise begrepet i FSFIN § 6-44-13. Inntektsmottaker som har merkostnader til kost på yrkesreise, kan som hovedregel få trekkfri kostgodtgjørelse, hvis kravene i skattebetalingsforskriften er oppfylt.

 

Kunngjøring fra skattedirektoratet avgitt i 2017: Trekkfri utgiftsgodtgjørelse på dagsreiser innenlands i oppdrag for arbeidsgiver - det skattemessige reise begrepet

 

Ansatte som har reise-/transportoppdrag som en del av sitt ordinære arbeid, for eksempel sjåfører, flybesetning og mannskap på båter anses heller ikke å være på yrkesreise.

 

Her kan du lese mer om dagdiett på reiser på skatteetaten sine sider.

 

Måltidstrekk - skatteregler

Dersom enkeltmåltider er dekket av andre enn arbeidstaker selv, foretas det måltidstrekk​ tilsvarende 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av den aktuelle satsen, enten kr 200,- eller kr 400,-.

 

Eksempel:

Per har vært på tjenestereise for arbeidsgiver i 8 timer. Han skal trekkes i kostgodtgjørelsen for en påspandert lunsj. 

Avtale: Kr 324,- minus (30 % av kr 324,-) kr 97 = kr 227,-

Trekkfritt: kr 200,- minus (30 % av kr 200,-) kr 60,- = kr 140

Trekkpliktig: Kr 227,- minus kr 140,- = kr 87

 

Reiseregning - vilkår for trekkfritak

Reiseregningen skal minst ha følgende innhold:

  • arbeidstakerens navn og adresse og underskrift,
  • dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise eller pendlers reiser ved besøk i hjemmet,
  • formålet med reisen,
  • hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også 

Følg gjerne vår RegelPOD  for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Hør Regelpod  her: høre podcast

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"