Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Ny versjon av Mamut One versjon 22.1 er nå lansert

av Henrik Horn (Oppdatert ‎14-02-2019 10:48 av Henrik Horn VISMA )

Ny versjon av Mamut One er nå tilgjengelig og under finner du nyheter i en oppsummering. Du finner alltid lenke til siste versjon på høyre side her inne på Mamut One området.

 

Støtte for Microsoft Office 2019

Mamut One støtter nå bruk av Microsoft Office 2019 (kun 32-bits versjon) i kombinasjon med Mamut One. 

 

 

Oppdatering av tabeller og satser

Skattetrekkstabeller for 2019 og sats for beregning av fordel ved privat bruk av firmabil er lagt inn.

 

Endringer i a-meldingen

Oppdatering av gyldige kombinasjoner:

Gyldige kombinasjoner er oppdatert i henhold til informasjon fra Etatens Fellesforvaltning. De viktigste endringer er to nye inntektskombinasjoner, som er gyldige fra 1. Januar 2019:

 

1: Inntekt - Kontantytelse - Tips

2: Inntekt - Kontantytelse - Skattepliktig personalrabatt

 

Avlønningstype:

Avlønningstype kan fra 1. Januar 2019 ikke lenger innrapporteres i A-meldingen. Feltet er fortsatt tilgjengeligt i personalregisteret under fanen Lønn og knappen A-melding med henblik på rapportering tilbake i tid.

 

 

Endringer i nedlastning av skattekort

 

Fra 1. Januar 2019 er det innført nytt format for bestilling av elektronisk skattekort. Der er lagt til støtte for det nye formatet. Den eneste synlige endring i forbindelse med bestilling og henting av elektroniske skattekort er, at det nå er et krav om, at innsender må oppgi telefonnummer eller e-postadresse til kontaktpersonen hos virksomheten. Dette har medført, at der er kommet et nytt steg i veiviseren for bestilling.

 

Endring av formatet betyr at det er nødvendig å oppdatere Mamut til versjon 22.1.1333 før man kan bestille skattekort for 2019. Bestilling av skattekort for 2018 er ikke mulig etter 15.12.2018 grunnet Altinn stenger for at systemet kan hente de ned. Har du behov for å oppdatere 2018 skattekort etter 15.12.2018 må det gjøres manuelt i Mamut One.

 

Forbedringer Mamut Autoinvoice

 

Det er nå to nye rapporter relatert til Autoinvoice under salg og faktura området i rapportmodulen. Disse gir deg mulighet til å se en oversikt over alle fakturaer sendt til  Autoinvoice, samt se hvilke dokumenter som ikke er sendt til Autoinvoice. 

 

Mamut Autoinvoice sendt.png

 

 

Ved bruk av "Oppdater et utvalg kontakter" funksjonen, kan nå Print formatet velges for kunder satt opp som mottaker av Autoinvoice. Dette kan være fordelaktig der man har flere kontakter som uansett ønsker faktura per post.

 

Det er nå støtte for å sende vedlegg sammen med fakturaer via Autoinvoice i disse formatene i tilegg til PDF; .txt, .rtf, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff og .gif. Dette gir flere muligheter for bedrifter som utveklser dokumenter i andre formater enn PDF.

 

Tilbud overført til ordre vil nå kobles mot Autoinvoice dersom kunden er satt opp med dette. Det vil spare brukere å måtte sette dette manuelt på ordren etter overføring fra tilbud.

 

Overført tilbud.png

 

 MERK! Dersom du bruker setup2 til å installere Mamut legges denne ut for 22.1 iløpet av kort tid. Foreløpig er kun 22.0 tilgjengelig som setup2.

 

Du finner den nye versjonen av Mamut One under nedlastninger på høyre side på dette området eller klikk her.

Endringslogg finner du her

11 Kommentarer